Isoniazid "OBA"

J04AC01
 
 

Anvendelsesområder

Tuberkulose

 • Skal altid gives i kombination med et andet antituberkulosemidler.
 • Dog kan latent tuberkulose behandles med isoniazid som monoterapi (6 måneders behandling).
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 300 mg (delekærv) isoniazid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 5 mg/kg legemsvægt i døgnet givet som 1 dosis, sædvanligvis 300 mg.
 • Børn > 3 mdr. 10 (10-15) mg/kg legemsvægt, højst 300 mg i døgnet.

 

Bemærk: Det er ikke muligt at give doseringsanbefalinger til børn < 3 måneder. 

Forsigtighedsregler

Ved epilepsi kan det være nødvendigt at justere den antiepileptiske behandling, idet anfaldsfrekvensen kan øges.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Feber, Svimmelhed.
Forhøjede levertransaminaser.
Ataksi, Perifer neuropati.
Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Anæmi, Trombocytopeni.
Fulminant levercellenekrose.
Pellagra.
Kramper, Systemisk lupuslignende syndrom.
Psykose.

Interaktioner

 • Isoniazid øger plasmakoncentrationen og virkningen af phenytoin, carbamazepin og triazolam pga. hæmmet hepatisk metabolisme.
 • Isoniazid kan forlænge plasmahalveringstiden for diazepam.
 • Antacida hæmmer absorptionen af isoniazid.
 • Rifampicin kan øge levertoksiciteten af isoniazid.
 • Prednisolon kan nedsætte serumkoncentrationen af isoniazid, muligvis pga. øget renal clearance og øget omsætning i leveren.
 • Isoniazid kan øge clearance af theophyllin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 4341, 4342, 4343

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 1% (data fra mødre, som også var i behandling med ethambutol og rifampicin). Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer syntesen af mycolsyre, som er en vigtig bestanddel af mykobakteriernes cellevæg.
 • Virker baktericidt på bakterier i vækst.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres overvejende i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 60 minutter eller ca. 160 minutter afhængig af genetisk betinget metaboliseringsvej.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 550095
50 stk.
196,45 3,93

Foto og identifikation

Tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,1 x 12,1
tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

4343. Nguyen HT, Pandolfini C, Chiodini P et al. Tuberculosis care for pregnant women: a systematic review. BMC Infect Dis. 2014; 14:617, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407883 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4342. Bothamley G. Drug treatment for tuberculosis during pregnancy: safety considerations. Drug Saf. 2001; 24(7):553-65, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11444726 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4341. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med. 1977; 127(3):195-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/906455 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...