Exemestan "Stada"

L02BG06
 
 
Antineoplastisk middel, antiøstrogen. Selektiv aromatasehæmmer.

Anvendelsesområder

 • Adjuverende behandling af postmenopausal østrogenreceptor-positiv primær brystkræft, hvor letrozol eller anastrazol behandling er forbundet med uacceptable bivirkninger.
 • Østrogenreceptorpositiv brystkræft med sygdomstilbagefald under eller kort efter anden antiøstrogenbehandling (adjuverende tamoxifen), kun ved postmenopausalitet.
 • Ved sygdomsprogression under anden antiøstrogenbehandling i metastatisk situation.
 • Behandlingen skal hos mænd og præ-/perimenopausale kvinder kombineres med LHRH-agonist.

Exemestan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 25 mg exemestan. 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg dgl. i forbindelse med et måltid. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig, men forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig, men forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Exemestan kan ikke supprimere østrogenproduktionen hos præmenopausale og bør derfor ikke anvendes, medmindre behandlingen forudgås af anden type hæmning af østrogenproduktionen.

Forsigtighedsregler

 • Under adjuverende behandling med exemestan bør kvinder med osteoporose eller risiko for osteoporose have undersøgt deres knoglemineraltæthed.
 • Måling af D-vitaminstatus før behandlingsstart bør overvejes pga. høj prævalens af alvorlig D-vitaminmangel hos kvinder med tidlig brystkræft. Kvinder med D-vitaminmangel bør have D-vitamintilskud.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Leukopeni.
Abdominalsmerter, Kvalme.
Smerter, Svimmelhed, Træthed.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Depression, Søvnforstyrrelser.
Øget svedtendens.
Hedeture.
Almindelige (1-10 %) Trombocytopeni.
Diarré, Dyspepsi, Obstipation, Opkastning.
Urticaria.
Fraktur.
Nedsat appetit.
Osteoporose.
Karpaltunnelsyndrom.
Vaginalblødning.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Kardiovaskulær sygdom.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hepatitis, Kolestatisk hepatitis.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose.
Ikke kendt hyppighed Lymfopeni.

Interaktioner

Exemestan metaboliseres via CYP3A4. Carbamazepin, phenytoin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, kan derfor øge metaboliseringen af exemestan. 

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af exemestan medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Kompetitiv irreversibel hæmmer af enzymet aromatase, som omdanner androgener til estron og estradiol. Via reduktion i koncentrationen af cirkulerende estradiol kan væksten af østrogenfølsomme tumorer hæmmes.  

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen. Absorptionsfraktionen øges med ca. 40 % ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til overvejende inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Ca. 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg  (PharmaCoDane) 509250
100 stk. (blister)
160,75 1,61 1,61

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Aromasin Pfizer, Exemestan, overtrukne tabletter 25 mg
Exemestan "Accord" Accord, Exemestan, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...