Fampyra

N07XX07
 
 

Kaliumkanalblokker til behandling af gangbesvær ved multipel sklerose (MS). 

Anvendelsesområder

 • Forbedring af gangen hos voksne patienter med multipel sklerose (MS) med gangbesvær (EDSS 4-7).
 • Behandlingen med fampridin skal forestås af læger med særligt kendskab til behandling af MS.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg fampridin. 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mg 2 gange dgl. morgen og aften. 

 

Behandlingen bør initieres med en 2-4 ugers behandlingsperiode, idet klinisk virkning normalt vil kunne observeres inden for 2-4 uger. Hvis der ikke observeres en målbar forbedring (fx målt ved gangtest), bør behandlingen seponeres. 

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke opløses, knuses, tygges eller suges.
 • Tages forskudt af et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 18 år.
 • Ved glemt dosis skal det sædvanlige doseringsregime stadig følges, og der må ikke gives dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-50 ml/min.

  Fampridin udskilles primært renalt, heraf ca. 90% som uomdannet stof. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Samtidig brug af andre midler som indeholder fampridin (4-aminopyridin).
 • Epileptiske anfald i anamnesen eller aktuelt.
 • Samtidig brug af lægemidler, som hæmmer organisk kationstransporter 2 (OCT2).

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved kardiovaskulære symptomer.
 • Behandlingen bør afbrydes, hvis patienten får epileptisk anfald under behandlingen.
 • Den øgede forekomst af svimmelhed eller balanceforstyrrelser set i de første 4-8 uger af behandlingen kan resultere i en øget risiko for fald.
 • Samtidig brug af lægemidler som er substrater for OCT2, fx carvedilol, propranolol og metformin.
 • Lægemidlet har snævert terapeutisk indeks.
 • Ældre. Nyrefunktionen bør monitoreres regelmæssigt under behandlingen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser Kraftesløshed
Infektioner og parasitære sygdomme Virale infektioner Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Nasopharyngitis, Orofaryngeale smerter, Pharyngitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Takykardi
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet  (bl.a. ubehag i brystet) Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Epileptisk anfald
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension

Der er desuden observeret forværring af trigeminus-neuralgi. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Fampyra
 • Den aktive sekretion af fampridin i nyrerne foregår via transportproteinet OCT2. Samtidig anvendelse af lægemidler, der hæmmer OCT2, er kontraindiceret.
 • Anvendelsen af andre lægemidler der er substrater for OCT2, fx carvedilol, propranolol og metformin, bør ske med forsigtighed.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Ved blokering af kalium-kanaler reduceres ionstrømmen gennem disse kanaler. Derved forlænges repolarisering, og aktionspotentialet forstærkes i demyeliniserede aksoner i CNS. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration øges ca. 20 % ved samtidig fødeindtagelse, hvilket kan øge forekomsten og intensiteten af dosisrelaterede bivirkninger.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2E1 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer.
 • Ca. 90 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 10 mg, Biogen  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages forskudt af et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke opløses.

Må ikke tygges.

Må ikke suges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Neurologi) depottabletter 10 mg 056308
28 stk. (blister)
1.611,05 57,54 115,08
(NBS) (Neurologi) depottabletter 10 mg 086142
56 stk. (blister)
3.195,65 57,07 114,13

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  10 mg

Præg:
A 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 8,2 x 13,2
depottabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...