Bydureon

A10BJ01
 
 

Antidiabetikum til behandling af diabetes mellitus type 2. GLP-1-receptoragonist

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • I kombination med andre glucosesænkende lægemidler, herunder basal insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med stofferne alene sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension, pen. 1 pen indeholder 2 mg exenatid. 

Doseringsforslag

Voksne. 2 mg s.c. 1 gang ugentlig. 

Bemærk: 

 • Glemt dosis kan tages senest 3 dage før næste dosis.
 • Ved samtidig indgivelse af insulin skal de to præparater gives som to separate injektioner.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Depotformulering af exenatid bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

 

 

Kontraindikationer

 • Type-1 diabetes mellitus
 • Diabetisk ketoacidose.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved alvorlig mave-tarmsygdom
 • Til patienter i sulfonylurinstofbehandling bør dosis af sulfonylurinstof reduceres pga. risiko for hypoglykæmi.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal exenatid seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.

Bivirkninger

  

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme.
Hypoglykæmi*.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Urticaria.
Reaktioner på indstiksstedet.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pancreatitis, Tarmobstruktion.
Dehydrering.
Somnolens.
Nyrefunktionspåvirkning.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion.
Nervøsitet.
Ikke kendt Trombocytopeni**.
Angioødem.
Forhøjet INR.

* Hypoglykæmi set i kombination med sulfonylurinstof med eller uden metformin. 

 

** Lægemiddelinduceret trombocytopeni (DITP). 

 

Efter behandling med depotinjektionsvæske er set udvikling af exenatidantistoffer. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Exenatid som depotpræparat skal seponeres mindst 3 måneder før en planlagt graviditet. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende GLP-1-receptoragonist.
 • Stimulerer den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Hæmmer glucagonsekretionen.
 • Forsinker ventrikeltømningen.
 • Nedsætter legemsvægt.

Farmakokinetik

 • Efter s.c. injektion frigives exenatid langsomt fra det subkutane depot.
 • Steady state efter 6-7 uger ved ugentlig dosering.
 • Udskilles gennem nyrerne.
 • Plasmakoncentrationen er under detektionsgrænsen ca. 10 uger efter seponering.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i pennens ene kammer blandes med solvens i det andet kammer.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Se film under instruktioner.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 4 uger ved højst 30°C. Må ikke genplaceres i køleskab, og evt. ubrugte penne kasseres efter de 4 uger.
 • Brugsfærdig injektionsvæske skal anvendes straks.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med diabetes mellitus type 2:
 

 • der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med andre antidiabetika med generelt tilskud

eller 

 • for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 081424
4 stk.
1.009,25 36,08
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 097989
4 stk. (Orifarm)
1.007,00 36,00
(B) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen 2 mg 137421
4 stk. (Paranova)
Udgået 28-06-2021

Foto og identifikation

Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp., pen  2 mg

Mål i mm: 26 x 194
Bydureon® 2 mg, depotinj.væske i pen
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

02.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...