Mydriasert

Udgået: 15.06.2020
S01FA56
 
 

Anvendelsesområder

 • Præoperativ pupildilatation (mydriasis).
 • Kan ligeledes anvendes til diagnostiske formål, når dilatation med et enkelt af indholdsstofferne har vist sig utilstrækkelig.

 

Må kun anvendes af sundhedspersonale med erfaring i oftalmologi. 

Dispenseringsform

Øjenlamel. 1 øjenlamel indeholder 0,28 mg tropicamid og 5,4 mg phenylephrinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 øjenlamel pr. opereret øje, tidligst 2 timer før operation eller undersøgelse.

  

Bemærk: 

 • Håndteres aseptisk.
 • Øjenlamellen bør højst ligge i 2 timer i den nederste konjunktivalsæk.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge.

Kontraindikationer

 • Snæver kammervinkel eller lukketvinklet glaukom. Kan dog anvendes, hvis der er udført iridotomi.
 • Allergi over for indholdsstofferne.
 • Børn under 12 år.

Forsigtighedsregler

 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 minutter efter applikation.
 • Forsigtighed tilrådes ved anvendelse hos personer, som er modtagelige over for antikolinerge virkninger pga. den øgede risiko for systemisk toksicitet.
 • Phenylephrin har sympatomimetisk effekt, som kan påvirke patienter med:
  • hypertension
  • hjertesygdom
  • hypertyroidisme
  • arteriosklerose
  • prostataproblemer
 • På trods af præparatets ringe absorption bør forsigtighed udvises, hvis indgivelse af systemiske vasokonstriktoriske aminer er kontraindiceret.
 • Da dette lægemiddel forårsager langvarige synsforstyrrelser, bør patienten rådes til at lade sig ledsage til konsultationen.

 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjenirritation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Conjunctivitis, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom.
Meget sjældne (< 0,01%) Arytmier*.
Corneaerosion, Corneaødem.

* På trods af lokal indgivelse kan denne øjenlamel forårsage systemiske virkninger, som man bør være opmærksom på (hypertension, takykardi mm.). 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader en meningsfuld risikovurdering. Den systemiske absorption af phenylephrin er lav. Der er ingen data for tropicamid. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Da spædbørn kan være yderst følsomme for selv små mængder antikolinergika, frarådes amning.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Phenylephrin 

 • Stimulerer a-receptorer i pupillens dilatationsmuskel, derved opnås mydriasis.

Tropicamid 

 • Antikolinergikum, som blokerer responset af sphinctermusklen i iris og ciliærmusklen, og derved opnås mydriasis.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter anbrud bør øjenlamellen anvendes straks. 

  

Bemærk: 

 • Øjenlamellen er kun til engangsbrug. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) øjenlamel 0,28+5,4 mg 098535
20 stk.
Udgået 15-06-2020

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

10.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...