Tavegil

R06AA04
 
 
Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg clemastin (som fumarat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 1 mg morgen og aften.
 • Børn 6-12 år. 0,5 mg morgen og aften.

Forsigtighedsregler

 • På grund af clemastins antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved bl.a. glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Bør desuden anvendes med forsigtighed ved myasthenia gravis eller søvnapnø og bør undgås ved porfyri.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Clemastin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Dyspnø.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).

Interaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Bør ikke anvendes de sidste 2 uger før terminen, da der kan forekomme abstinenssymptomer og sedation hos barnet. Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Referencer: 3711, 3878, 865

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 5,2%. Der er en enkelt meddelelse om sløvhed, irritabilitet, afvisning af fødeindtagelse og nakkestivhed hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Har som andre 1. generations (sederende) antihistaminer antikolinergisk og sederende virkning.
 • Virkningsvarighed normalt 10-12 timer - virkning op til 24 timer er set.

Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug

 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 11,4 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 21 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 40%. I produktresumeet angives dog, at midlet absorberes næsten fuldstændigt. Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
Referencer: 4033

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 115101
100 stk. (blister)
350,00 7,20

Substitution

tabletter 1 mg
Tavegyl GSK Consumer Healthcare, Clemastin, tabletter 1 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  1 mg  (2care4)

Præg:
OT
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 1 mg
 
 
 

Referencer

865 Källen B Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome J Matern Fetal Neonatal Med 2002 11(3) 146-52 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12380668


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluwer 2017 11th Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620


4033 Schran HF, Petryk L, Chang CT, O'Connor R, Gelbert MB The pharmacokinetics and bioavailability of clemastine and phenylpropanolamine in single-component and combination formulations J Clin Pharmacol 1996 36(10) 911-22 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8930778

 
 

Revisionsdato

2018-11-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...