Tavegil

Udgået: 27.12.2021
R06AA04
 
 
Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg clemastin (som fumarat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 1 mg morgen og aften. Dosis kan evt. øges til 4 mg dgl. Højeste enkeltdosis er 2 mg.
 • Børn 6-12 år. 0,5 mg morgen og aften.

Kontraindikationer

Porfyri 

Må ikke anvendes ved porfyri. Clemastin er sandsynligvis porfyrinogent. Der er dog beskrevet 2 tilfælde af porfyrianfald, hvor brug af midlet ikke har forværret tilstanden (3775). Se endvidere Porfyri

Referencer: 3775

Forsigtighedsregler

 • På grund af clemastins antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved bl.a. glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Bør desuden anvendes med forsigtighed ved myasthenia gravis eller søvnapnø.

 

Ældre 

Forsigtighed ved brug til ældre bl.a. på grund af større følsomhed for bivirkninger med stimulering af centralnervesystemet. Undgås hos ældre med konfusion. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Clemastin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Træthed.
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1 %) Abdominalsmerter.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Dyspnø.

Bivirkningerne i tabellen gælder oral behandling. Allergiske reaktioner og dyspnø er set med større hyppighed ved parenteral anvendelse. 

Interaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Bør ikke anvendes de sidste 2 uger før terminen, da der kan forekomme abstinenssymptomer og sedation hos barnet. Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Referencer: 865, 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 5,2%. Der er en enkelt meddelelse om sløvhed, irritabilitet, afvisning af fødeindtagelse og nakkestivhed hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må tappes.

Injektion: Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge. 

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Har som andre 1. generations (sederende) antihistaminer antikolinergisk og sederende virkning.
 • Virkningsvarighed normalt 10-12 timer - virkning op til 24 timer er set.

Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug

 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 11,4 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 21 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 40%. I produktresumeet angives dog, at midlet absorberes næsten fuldstændigt. Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
Referencer: 4033

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 115101
100 stk. (blister)
Udgået 27-12-2021

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  1 mg  (2care4)

Præg:
T, O
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 1 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 27. oktober 2021)


3775. The Drug Database for Acute Porphyria. http://www.drugs-porphyria.org. 2019;


865. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Matern Fetal Neonatal Med. 2002; 11(3):146-52, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12380668/ (Lokaliseret 10. december 2021)


4033. Schran HF, Petryk L, Chang CT, O'Connor R, Gelbert MB. The pharmacokinetics and bioavailability of clemastine and phenylpropanolamine in single-component and combination formulations. J Clin Pharmacol. 1996; 36(10):911-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8930778 (Lokaliseret 13. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...