Diclofenac "Orifarm"

M02AA15
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Lokale inflammatoriske lidelser.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder 11,6 mg diclofenacdiethylamin (svarende til 10 mg diclofenacnatrium). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 14 år.  

Gel 

  • Appliceres i tyndt lag 3-4 gange dgl.

Bemærk:  

  • Gelen masseres ind i huden svarende til det inflammerede område.
  • Bør kun appliceres på intakt hud.

 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstoffer
  • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Eksem, Erytem, Kontaktdermatitis Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Voltaren Forte kan indeholde duftstoffer med bl.a. benzylalkohol, som kan medføre allergiske reaktioner. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe (ca. 6 %). Bør undgås i 3. trimester på grund af teoretisk risiko for påvirkning af ductus arteriosus. Kan anvendes i 1. og 2. trimester, da absorptionen er lav, ca. 6 % af den applicerede dosis, hvilket ikke skønnes at udgøre en risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID hæmmer prostaglandinsyntesen. 

Farmakokinetik

Den systematiske absorption er ringe. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) gel 11,6 mg/g  (Orifarm Generics) 148463
50 g
ikke fast pris
(HF) gel 11,6 mg/g  (Orifarm Generics) 559998
100 g
ikke fast pris
(HF) gel 11,6 mg/g  (Orifarm Generics) 463512
200 g (2 x 100)
ikke fast pris

Substitution

gel 11,6 mg/g
Voltaren Haleon Denmark, Diclofenac, gel 11,6 mg/g
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

11.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...