Fluticasonpropionat "2care4" næsespray, suspension

Udgået: 15.11.2021
R01AD08
 
 
Syntetisk glukokortikoid til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram fluticasonpropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1-2 gange dgl. Højst 4 pust (200 mikrogram) i hvert næsebor dgl. 

 

Børn 4-11 år 

50 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl.  

Højst 2 pust (100 mikrogram) i hvert næsebor dgl. 

 

Bemærk: 

 • Skal omrystes inden brug.
 • Ved næsepolypper fjernes store polypper først.
 • Ved dosering 1 gang dgl. bør dosis tages om morgenen.
 • Ved opnået effekt bør dosis forsøges reduceret til den lavest mulige, der kan opretholde effekten.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.
 • Manglende erfaring vedr. børn under 4 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Epistaxis.
Almindelige (1-10 %) Smagsforstyrrelser.
Hovedpine.
Nasal irritation, Tørhed i næsen, Ændret lugtesans.
Meget sjældne (< 0,01 %) Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt.
Allergiske reaktioner  (herunder ansigtsødem, bronkospasme og anafylaktisk reaktion).
Nasal septumperforation.
Ikke kendt hyppighed Sløret syn.
 • Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af fluticasonpropionat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for intranasal behandling data for mere end 1.600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3861

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

Absorberes fra luftvejene. En ringe sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme, men biotilgængeligheden er negligeabel pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (2care4) 489623
120 doser
Udgået 15-11-2021

Substitution

næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Fluticasonpropionat "Teva" TEVA, Fluticasonpropionat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
Otrason GSK Consumer Healthcare, Fluticasonpropionat, næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis Genordn. J
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3861. Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al. Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138(1):97-104, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

09.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...