Alfacalcidol "Orifarm"

A11CC03
 
 

Anvendelsesområder

Forstyrrelser i calcium-fosfatomsætningen forårsaget af nedsat produktion af 1,25-dihydroxyvitamin D3.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 0,25 mikrogram, 0,5 mikrogram eller 1 mikrogram alfacalcidol. 

Doseringsforslag

Sædvanligvis - daglig dosering 

 • Initialt
  • Voksne og børn > 20 kg. 1 mikrogram dgl.
  • Børn < 20 kg. 0,05 mikrogram/kg legemsvægt i døgnet.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • Indstilles under nøje kontrol af P-calcium, -fosfat og -kreatinin, i begyndelsen ugentlig, senere månedlig, og er sædvanligvis:
   • 1-4 mikrogram i.v. pr. dialyse
   • Voksne og børn > 20 kg. Oralt 0,25-2 mikrogram dgl.

Alternativ ved renal osteodystrofi eller sekundær hyperparatyoridisme hos voksne i dialyse - dosering 2-3 gange ugentlig 

 • Initialt
  • Voksne. 0,5-2 mikrogram 2-3 gange ugentlig.
 • Vedligeholdelsesbehandling
  • Voksne. Dosis justeres med intervaller på 0,25-0,5 mikrogram dgl. under nøje kontrol af P-paratyroideahormon, -calcium, -fosfat og -kreatinin.

Skift fra daglig til 2-3 gange ugentlig dosering 

 • Hos dialysepatienter, som allerede er i daglig behandling, beregnes den nye dosis som: Aktuel daglig dosis multipliceret med 2,3 henholdsvis 3,5 svarende til dosering 3 gange henholdsvis 2 gange ugentlig. Den beregnede dosis kan afrundes til nærmeste 0,25 mikrogram og administreres 3 henholdsvis 2 gange per uge i slutningen af dialysebehandlingen.
 • Den samlede ugentlige dosis skal være den samme uanset valget af dosisregime (dagligt eller 2-3 gange ugentligt).

 

Bemærk: Kapslerne synkes hele. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Hyppig kontrol af P-calcium og P-fosfat. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Hypercalcæmi.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved granulomatøse sygdomme som:
  • sarkoidose
  • tuberkulose
  • silikose
   på grund af ektopisk overproduktion af 1-α,25-dihydroxycholecalciferol.
 • Øget risiko for metastatisk calcifikation ved hypercalcæmi i forbindelse med hyperfosfatæmi.
 • Forsigtighed ved nyresten eller hjertesygdomme.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter.
Hypercalcæmi, Hyperfosfatæmi.
Hypercalciuri.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Calcinosis.
Konfusion.
Nyrefunktionspåvirkning  (herunder akut nyresvigt), Nyresten.
Sjældne (0,01-0,1 %) Svimmelhed.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 150 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Symptomerne skyldes den ledsagende hypercalcæmi og er præget af opkastning, obstipation, hovedpine, arytmi, konfusion, dehydrering (polyuri) og evt. asystoli. 

Farmakodynamik

 • Potent vitamin D3-analog.
 • Omdannes hurtigt i leveren til den aktive metabolit af vitamin D3, calcitriol.
 • Alfacalcidol stimulerer gastro-intestinal absorption af calcium og fosfat og tubulær reabsorption af calcium.
 • Produktionen af parathyroideahormon hæmmes, og dermed reduceres fosfatudskillelsen gennem nyrerne.
 • Calcitriol har betydning for de- og remineralisering af knoglevæv.

Farmakokinetik

 • Omdannes hurtigt i leveren til 1-α,25-dihydroxycholecalciferol.
 • Maksimal plasmakoncentration ca. 12 timer (oralt) og 2-5 timer (i.v.).
 • Plasmahalveringstid ca. 35 timer.

Indholdsstoffer

Alfacalcidolbløde kapsler  0,25 mikrogram  (Orifarm Generics) bløde kapsler  0,5 mikrogram  (Orifarm Generics) bløde kapsler  1 mikrogram  (Orifarm Generics)

Hjælpestoffer

Farve:
Allura Red AC (E129) : bløde kapsler 0,5 mikrogram  (Orifarm Generics)
Brilliant Blue FCF (E133) : bløde kapsler 0,5 mikrogram  (Orifarm Generics)
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : bløde kapsler 0,5 mikrogram  (Orifarm Generics) , bløde kapsler 1 mikrogram  (Orifarm Generics)
Titandioxid (E171) : bløde kapsler 0,25 mikrogram  (Orifarm Generics) , bløde kapsler 0,5 mikrogram  (Orifarm Generics)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) bløde kapsler 0,25 mikrogram  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 156654
100 stk. (blister)
176,40 7,06
(B) bløde kapsler 0,5 mikrogram  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 104259
100 stk. (blister)
349,00 6,98
(B) bløde kapsler 1 mikrogram  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 536019
100 stk. (blister)
248,85 2,49

Substitution

bløde kapsler 0,25 mikrogram
Etalpha Cheplapharm, Alfacalcidol, bløde kapsler 0,25 mikrogram
 
bløde kapsler 0,5 mikrogram
Etalpha Cheplapharm, Alfacalcidol, bløde kapsler 0,5 mikrogram
 
bløde kapsler 1 mikrogram
Alfacalcidol "Paranova" (Parallelimport), Alfacalcidol, bløde kapsler 1 mikrogram
Etalpha Cheplapharm, Alfacalcidol, bløde kapsler 1 mikrogram
One-Alpha (Parallelimport), Alfacalcidol, bløde kapsler 1 mikrogram
 

Foto og identifikation

Bløde kapsler  0,25 mikrogram  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 9,6
bløde kapsler 0,25 mikrogram
 
 
 

Bløde kapsler  0,5 mikrogram  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rosa
Mål i mm: 6,6 x 9,6
bløde kapsler 0,5 mikrogram
 
 
 

Bløde kapsler  1 mikrogram  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Brun
Mål i mm: 6,6 x 9,6
bløde kapsler 1 mikrogram
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

07.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...