Bronchitol

R05CB16
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulvere i kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 40 mg mannitol. 

Doseringsforslag

Voksne over 18 år 

Bronkial hyperreaktivitet over for inhaleret mannitol skal undersøges ved administration af en initialdosis, før terapeutisk dosisregime for Bronchitol fastlægges. Se endvidere forsigtighedsregler

Sædvanlig dosis efter initialdosis er 400 mg (10 kapsler) 2 gange dgl. Ved flere inhalationsbehandlinger bør rækkefølgen være: 

 1. bronkodilaterende middel (5-15 min før inhalation af mannitol)
 2. mannitol
 3. fysioterapi/motion
 4. dornase alfa (hvis relevant)
 5. antibiotika (hvis relevant)

 

Sidste mannitoldosis bør tages 2-3 timer før sengetid. 

 

Bemærk: 

 • Udstyr/midler til genoplivning og behandling af akut bronkospasme skal være ved hånden ved administration af initialdosis.
 • Begrænset erfaring med børn og unge mellem 6 og 18 år. Erfaring savnes vedr. børn under 6 år.
 • Ingen erfaring vedr. ældre over 65 år.

Kontraindikationer

Hyperreaktivitet over for inhaleret mannitol. 

Forsigtighedsregler

Før behandlingen igangsættes skal patienten undersøges for bronkial hyperreaktivitet over for mannitol vha. en initialdosis: 

 1. FEV1 og SpO2 måles
 2. præmedicinering med bronkodilaterende middel (5-15 min. før første inhalation af mannitol)
 3. 40 mg mannitol inhaleres, og SpO2 måles
 4. 80 mg mannitol inhaleres, og SpO2 måles
 5. 120 mg mannitol inhaleres, og FEV1 samt SpO2 måles
 6. 160 mg mannitol inhaleres, og FEV1 samt SpO2 måles
 7. 15 min. efter sidste mannitolinhalation måles FEV1

 

FEV1 og SpO2 måles 60 sekunder efter inhalation af mannitol. Alle patienter monitoreres, indtil FEV1 er tilbage på samme niveau som før inhalationen af mannitol. 

 

Der er tale om hyperreaktivitet, hvis et af følgende er opfyldt: 

 • fald i SpO2 på 10 % eller mere i forhold til første måling
 • fald i FEV1 på 20 % eller mere i forhold til første måling ved en kumulativ dosis på 240 mg (efter trin 5)
 • fald i FEV1 på 20-50 % (i forhold til første måling) efter sidste dosis, hvor FEV1 ikke efter 15 min. stiger til mindst 80 % af første måling
 • fald i FEV1 på 50 % eller mere (i forhold til første måling) efter sidste dosis.

 

Ved hyperreaktivitet seponeres behandlingen. 

Ved astma eller hæmoptyse monitoreres patienten for tegn på forværring. Ved forværring bør behandlingen genovervejes. Mannitol seponeres ved svær hæmoptyse (akut blødning over 240 ml pr. døgn eller blødning over 100 ml pr. døgn over flere dage). 

Patienten skal vurderes efter 6 ugers behandling for tegn på bronkospasme relateret til behandlingen. Ved tegn på bronkospasme skal behandlingen revurderes - i tvivlstilfælde kan en gentagen vurdering af en initialdosis overvejes. 

Erfaring savnes vedr. patienter med FEV1 under 30 % af det forventede. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Stridor Halsirritation, Hoste, Hvæsen, Smerter i øvre luftveje
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Øresmerter
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Oral candidiasis Dyspepsi
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Ledstivhed, Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Tankeforstyrrelser Søvnløshed  (initialt i behandlingen)
Nyrer og urinveje Inkontinens
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Acne, Hudkløe, Hududslæt

Hos nogle patienter ses en forværring af sygdomssymptomerne. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Bronkokonstriktion er set. Behandles med β2-agonist og hvis nødvendigt ilt. 

Farmakodynamik

Inhaleret mannitol er et hyperosmotisk middel, der bedrer clearance af mucus gennem øgning af vandindholdet i luftvejenes væskelag. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,6 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (inf.lun.pæ) inhalationspulver, kapsler 40 mg 555668
10 stk. (blister)
128,40 12,84 256,80
(NBS) (inf.lun.pæ) inhalationspulver, kapsler 40 mg 065255
280 stk. (blister)
3.140,75 11,22 224,34

Foto og identifikation

Foto

Inhalationspulver, kapsler  40 mg  (samt inhalator)

Præg:
PXS, 40 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 15,7
inhalationspulver, kapsler 40 mg (samt inhalator)
 
 
Inhalator til inhalation af Bronchitol kapsler
 
Bronchitol® Inhalator
 
 
 
 
Inhalator uden beskyttelseshætte
 
Bronchitol® Inhalator
 
 
 
 
Mundstykke på inhalator set oppefra
 
Bronchitol® Inhalator
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...