Amoxicillin "Copyfarm"

J01CA04
 
 

β-laktamase-sensitiv penicillin med udvidet spektrum: Virkning også på gramnegative stave. Det bakteriologiske spektrum er identisk med ampicillins. 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier, fx 

 • øvre og nedre luftvejsinfektioner
 • gastro-intestinale infektioner
 • ukompliceret gonoré, forårsaget af penicillinfølsomme stammer af Neisseria gonorrhoeae.

Dispenseringsform

Dispergible tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg eller 750 mg amoxicillin (som trihydrat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 40 kg 

 • 500 mg 3 gange dgl.
 • Højere dosis i visse tilfælde, dog højst 4.000 mg pr. døgn.

 

Børn < 40 kg 

 • Sædvanligvis 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser, dog højst 3.000 mg pr. døgn.
 • Ved komplicerede infektioner: 100 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser, dog højst 4.000 mg pr. døgn.

 

Bemærk: 

 • Dispergible tabletter kan synkes hele eller halve
 • Opløses i ½ glas vand
 • Dispergible tabletter kan knuses
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad
 • Kan tages med eller uden mad

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosis 250 mg -1.000 mg 3 gange dgl. Højst 6 g dgl. ved endocarditis.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse dispergible tabletter (Ageniprim, Amoxar, Amoxicillin "Copyfarm", Amoxonor og Imadrax Novum) samt pulver til oral suspension (Imaxi) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Mononukleose
 • Svære overfølsomhedsreaktioner på penicilliner og cefalexin (sidekædefællesskab) pga. risiko for krydsallergi.
 • Dispergible tabletter indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes til patienter med fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika end penicilliner, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Der er indberettet alvorlige og til tider dødelige overfølsomhedsreaktioner (herunder anafylaktoide reaktioner og svære kutane bivirkninger). Overfølsomhedsreaktioner kan udvikle sig til Kounis-syndrom, en alvorlig allergisk reaktion, der kan føre til myokardieinfarkt.
 • Indhold af benzylalkohol
  • Dispergible tabletter indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
  • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Hudkløe
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Pseudomembranøs colitis Misfarvning af tungen
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Infektioner og parasitære sygdomme Candidiasis
Undersøgelser Forlænget protrombintid Forhøjet ALAT/ASAT
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Dyskinesier, Svimmelhed
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Kounis syndrom
Mave-tarm-kanalen Enterocolitis*
Immunsystemet Jarisch-Herxheimers reaktion
Nervesystemet Aseptisk meningitis
Nyrer og urinveje Krystaluri

* Lægemiddelfremkaldt entercolitis. 

Interaktioner

 • Amoxicillins baktericide virkning kan hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk virkende midler, fx
  • makrolider
  • tetracycliner
  • men ikke sulfonamider.
 • Amoxicillin kan forstærke den baktericide virkning af samtidigt indgivne aminoglykosider.
 • Amoxicillin kan i sjældne tilfælde nedsætte virkningen af p-piller.
 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger serumkoncentrationen af amoxicillin.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol  

Visse dispergible tabletter (Ageniprim, Amoxar, Amoxicillin "Copyfarm", Amoxonor og Imadrax Novum) samt pulver til oral suspension (Imaxi) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3717, 3741, 4731

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse dispergible tabletter (Ageniprim, Amoxar, Amoxicillin "Copyfarm", Amoxonor og Imadrax Novum) samt pulver til oral suspension (Imaxi) indeholder benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes evne til at syntetisere det mukopolypeptid (peptidoglycan), der indgår som en væsentlig bestanddel af bakteriens cellevæg. Under påvirkning af penicillin vil bakterier i vækstfasen få stadigt svagere cellevæg. De kan ikke dele sig, men svulmer op pga. det høje osmotiske tryk inde i cellen, og til sidst sprænges de og dør.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  Virker baktericidt på:
  • Grampositive kokker:
   • Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)
   • Streptococcus pyogenes (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe A)
   • Streptococcus agalactiae (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe B)
   • Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (β-hæmolytiske streptokokker, gruppe C eller G)
   • Enterococcus faecalis
   • De fleste α-hæmolytiske streptokokker
   • Staphylococcus aureus, som ikke danner penicillinase
  • Grampositive stave:
   • Clostridium spp.
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium spp.
   • Actinomyces spp.
  • Gramnegative diplokokker:
   • Neisseria meningitidis
   • Nogle stammer af Neisseria gonorrhoeae
  • Visse gramnegative stave:
   • Haemophilus influenzae
   • Proteus mirabilis
   • E. coli
   • Helicobacter pylori
   • Pasteurella spp.
   • Capnocytophaga spp.
  • Desuden:
   • Treponema pallidum
   • Borrelia burgdorferi.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • 60-70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

dispergible tabletter 500 mg, Parallelimport (Orifarm)  Delekærv

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Kan synkes hele eller halve.

Opløses i ½ glas vand.

 
dispergible tabletter 750 mg, Parallelimport (Orifarm)  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Kan synkes hele.

Opløses i ½ glas vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) dispergible tabletter 500 mg  (Orifarm) 595196
20 stk. (blister)
147,00 7,35 22,05
(B) dispergible tabletter 750 mg  (Orifarm) 580646
20 stk. (blister)
160,00 8,00 16,00

Substitution

dispergible tabletter 500 mg
Ageniprim (Parallelimport), Amoxicillin, dispergible tabletter 500 mg
Amoxar (Parallelimport), Amoxicillin, dispergible tabletter 500 mg
Amoxonor (Parallelimport), Amoxicillin, dispergible tabletter 500 mg
 
dispergible tabletter 750 mg
Ageniprim (Parallelimport), Amoxicillin, dispergible tabletter 750 mg
Amoxar (Parallelimport), Amoxicillin, dispergible tabletter 750 mg
Amoxonor (Parallelimport), Amoxicillin, dispergible tabletter 750 mg
Imadrax Novum Sandoz, Amoxicillin, dispergible tabletter 750 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Dispergible tabletter  500 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,4 x 18,3
dispergible tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 3. marts 2022)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)


3717. Cooper WO, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG et al. Antibiotics potentially used in response to bioterrorism and the risk of major con-genital malformations. Paediatr Perinat Epidemiol. 2009; 23(1):18-28, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19228311 (Lokaliseret 22. februar 2022)


3741. Berkowitch M, Diav-Citrin O, Greenberg R et al. First-trimester exposure to amoxycillin/clavulanic acid: a prospective, controlled study. Br J Clin Pharmacol. 2004; 58(3):298-302, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15327589 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

18.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...