Nexodal

V03AB15
 
 
Specifikt virkende antidot til opioider. Naloxon er en ren antagonist uden agonistiske opioide virkninger.

Anvendelsesområder

Overdosering med opiater og partielle opiatantagonister. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,4 mg naloxonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

0,8 mg i.v. (evt. i.m.), evt. mindre refrakte doser ved moderat respirationspåvirkning og risiko for gennembrud af smerter. 

Hvis forbedring af respirationen ikke indtræder hurtigt, kan injektionen gentages 2-3 gange med 2- 3 min. interval. Hvis åndedrætsfunktionen ikke bedres herefter, ændres behandlingen til kontrolleret ventilation. 

Ved kortvarig effekt af injektion kan behandlingen ændres til infusion af 2 mg i fx 500 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske (4 mikrogram/ml).
Ved forgiftning med buprenorphin er der ofte behov for højere initialdosis (1,2-2,0 mg i.v.).
Infusionshastighed: Individuel, afhængig af respons på såvel infusionen som på forudgående bolusindgift. 


Børn 

10 mikrogram/kg legemsvægt i.v. Hvis i.v. injektion ikke er mulig, anvendes i.m. injektion. Som hos voksne kan dosis gentages 2-3 gange. 


Nyfødte 

En enkelt dosis på 0,2 mg (60 mikrogram/kg legemsvægt) givet i.m. ved fødslen som et alternativ til den anbefalede dosis på 10 mikrogram/kg legemsvægt i.v. 

Forsigtighedsregler

  • Kronisk morfinisme er relativ kontraindikation, medmindre der foreligger livstruende forgiftning.
  • Ved indgift til narkomaner påvirket af opioider kan indgift af naloxon hos enkelte medføre kraftige abstinenssymptomer.
  • Svær hypertension, hjertearytmier, lungeødem og hjertestop er beskrevet.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Almindelige (1-10 %) Takykardi.
Opkastning.
Svimmelhed.
Ubehag på indstiksstedet.
Hovedpine.
Hypertension, Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier, Bradykardi.
Tremor.
Sjældne (0,01-0,1 %) Kramper.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hjertestop, Ventrikulære arytmier.
Lungeødem.
Erythema multiforme.

Tremor, ildebefindende og opkastninger er rapporteret. Symptomerne kan tydes som svarende til opioidabstinenssymptomer, fremkaldt af naloxon.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved opioidforgiftning behandles i henhold til kliniske retningslinjer. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Specifik kompetitiv opioidantagonist med meget høj affinitet til opioidreceptorerne. Displacerer derfor både opioidagonister og partielle antagonister. Virkningsvarighed 1-4 timer, varierende efter mængde og tidspunkt for indtagelsen af opioider samt dosis og administrationsvej af antidot (i.m. indgift virker længere end i.v. indgift). 

Farmakokinetik

  • Biotransformeres i leveren til inaktive glucuronider.
  • Plasmahalveringstid 60-90 minutter.
  • Nasal administration: Absorberes hurtigt fra næseslimhinden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-4 


Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 0,4 mg/ml 589375
10 x 1 ml
326,45 32,65
 
 

Revisionsdato

28.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...