Zinforo

J01DI02
 
 

Anvendelsesområder

 • Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner
 • Ikke-hospitalserhvervet pneumoni.

 

Bemærk: 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 600 mg ceftarolin fosamil (som monoacetat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn  

Alder  

Legems-  

vægt  

I.v. infusion over 60 minutter  

Behandlingstid  

Dosis 

Komplicerede 

hud- og bløddels-infektioner 

Ikke-hospitalserhvervet pneumoni 

Voksne 

 

600 mg hver 12. time 

5-14 dage 

5-7 dage 

Børn 12-18 år 

≥ 33 kg 

600 mg hver 12. time 

5-14 dage 

5-7 dage 

< 33 kg 

12 mg/kg* legemsvægt hver 8. time 

5-14 dage 

5-7 dage 

Børn 2-12 år 

 

12 mg/kg* legemsvægt hver 8. time 

5-14 dage 

5-7 dage 

Børn 2 mdr.-2 år 

 

8 mg/kg legemsvægt hver 8. time 

5-14 dage 

5-7 dage 

Børn < 2 mdr. 

 

6 mg/kg legemsvægt hver 8. time 

5-14 dage 

5-7 dage 

* Dosis, der gives hver 8. time, må ikke overstige 400 mg 

 

Bemærk: 

 • Gives som infusion over 60 minutter.
 • Koncentrationen af infusionsvæsken må højst være 12 mg/ml ved behandling af børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Alder  

  Legems-vægt  

  Nyrefunktion  

  GFR 

  30-50 ml/min. 

  GFR 

  15-30 ml/min. 

  Slutstadium af nyresygdom inkl. hæmodialyse 

  Voksne 

   

  400 mg hver 12. time 

  300 mg hver 12. time 

  200 mg hver 12. time 

  Børn 12-18 år 

  ≥ 33 kg 

  400 mg hver 12. time 

  300 mg hver 12. time 

  200 mg hver 12. time 

  < 33 kg 

  8 mg/kg* legemsvægt hver 8. time 

  6 mg/kg** hver 8. time 

  Børn 2-12 år 

   

  8 mg/kg* legemsvægt hver 8. time 

  6 mg/kg** hver 8. time 

  Børn < 2 år 

   

  * Dosis, der gives hver 8. time, må ikke overstige 300 mg. 

  ** Dosis, der gives hver 8. time, må ikke overstige 200 mg. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved svær overfølsomhed over for β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1%). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.
 • Ved diarré under behandlingen seponeres ceftarolin pga. risiko for antibiotika-relateret colitis eller pseudomembranøs colitis.
 • Den direkte Coombs-test kan være positiv.
 • Ved udvikling af anæmi under eller efter behandlingen bør patienten undersøges for hæmolytisk anæmi.
 • Forsigtighed ved anamnese med krampeanfald.
 • Generelt forsigtighed ved nedsat immunforsvar eller svær sepsis/septisk shock.
 • Forsigtighed ved komplicerede hud- og bløddelsinfektioner hos patienter med
  • nekrotiserende fasciitis
  • perianal absces
  • tredjegradsforbrændinger
  • udbredte forbrændinger.
 • Forsigtighed ved ikke-hospitalserhvervet pneumoni hos patienter med
  • alvorlig underliggende lungesygdom
  • PORT i risikoklasse V
  • behov for respirator ved indlæggelsen
  • pneumoni med meticillinresistent Staphylococcus aureus
  • behov for intensiv pleje.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Positiv Coombs' test.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Feber, Svimmelhed.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Tromboflebitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Clostridioides difficile colitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Forhøjet INR, Forlænget aktiveret tromboplastintid, Forlænget prothrombintid.
Ikke kendt Eosinofil pneumoni.

Superinfektion kan ses under eller efter afsluttet behandling. 

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Ceftarolin bindes til ændrede penicillinbindende proteiner, som findes i meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) og ikke-penicillinfølsomme Streptococcus pneumoniae (PNSP).
 • Mikrobiologisk virkningsmekanisme
  • Virker baktericidt på:
   • Meticillinresistente Staphylococcus aureus
   • Ikke-penicillinfølsomme Streptococcus pneumoniae.
  • Resistens over for ESBL-produceret af Enterobacterales, metallo-β-laktamaser, serin-carbapenemaser og cefalosporinaser.

Farmakokinetik

 • Ceftarolin fosamil er en prodrug, som omdannes til dens aktive form i plasma.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.
 • Ceftarolin kan fjernes ved hæmodialyse.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Et hætteglas med pulver tilsættes 20 ml sterilt vand og omrystes.
 • Opløsningen overføres til 250 ml infusionsvæske, se Forligelighed ved infusion.
 • Ved behandling af børn må koncentrationen af ceftarolin fosamil højst være 12 mg/ml i brugsfærdig infusionsvæske.
 • Samlet tilberedningstid bør ikke overstige 30 minutter.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

  

Forligelighed ved infusion 

 • Til fortynding kan anvendes isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk glucose-infusionsvæske, natriumchlorid-glucose-infusionsvæske 4,5 mg/ml+25 mg/ml eller Ringer-lactat-infusionsvæske.

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Infusionsvæsken skal indgives i løbet af højst 6 timer ved stuetemeperatur efter tilberedning/udtagning fra køleskab.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 600 mg 467810
10 stk.
5.618,65 1.123,73
 
 

Revisionsdato

04.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...