Ergokoffin®

Udgået: 12.06.2023
N02CA52
 
 

Sekalealkaloid med caffein til migræneanfald. 

Anvendelsesområder

Behandling af migræneanfald

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg caffein og 1 mg ergotamin. 

Doseringsforslag

 • Voksne
  • Initialt 2-3 tabl.
  • Derefter om nødvendigt 1 tabl. hver halve time.
  • Højst 6 tabl. dgl. (6 mg ergotamin), højst 10 tabl. om ugen, og højst 9 dage pr. måned.
 • Børn 6-12 år
  • Initialt 1 tablet.
  • Derefter om nødvendigt 1 tabl. 2 gange under et anfald.
  • Højst 3 tabl. (3 mg ergotamin) dgl., højst 5 tabl. om ugen og højst 9 dage pr. måned.

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. ergotamin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Sepsis
 • Svær hypertension
 • Perifere vaskulære lidelser
 • Koronarsygdomme
 • Samtidig behandling med:
  • HIV-proteasehæmmere
  • erythromycin
  • clarithromycin
  • azolantimykotika. Se interaktioner.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Nervesystemet Paræstesier
Vaskulære sygdomme Perifer vasokonstriktion
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Myokardieinfarkt
Den vasokontraherende egenskab kan forårsage prækordielle smerter, myokardiel iskæmi eller infarkt, selv hos patienter uden kendt koronar hjertesygdom i anamnesen.
Daglig, ofte langsomt øget indtagelse kan føre til afhængighed, hvor udeladelse af sædvanlig dosis udløser voldsom migrænelignende hovedpine af op til en uges varighed, samt symptomer på lettere kronisk forgiftning. Indlæggelse i seponeringsfasen er ofte nødvendig.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ergokoffin®, komb.
 • Ved samtidig administration af ergotamin og triptaner ses op til 2 timer varende perifer vasokonstriktorisk effekt. Derfra skal der gå 24 timer efter indgift af ergotamin før evt. administration af triptaner. Omvendt skal der gå 6-12 timer (afhængig af præparat) efter indgift af triptaner før administration af ergotamin.
 • I sjældne tilfælde kan ergotamin i kombination medmetronidazol eller β-receptorblokerende midler have synergistisk arteriekontraherende effekt med ergotisme til følge.
 • Ved samtidig indgift af makrolider (især erythromycin og clarithromycin), azolantimykotika, HIV-proteasehæmmere og andre CYP3A4-hæmmere øges risikoen for vasospastiske bivirkninger. Kombinationerne bør undgås.
 • Samtidig indgift af α-receptorstimulerende midler og sekalealkaloider har lunefuld effekt på blodtrykket, som både kan øges og sænkes.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Ergotamin har oxytoksisk og vasokontraherende effekt, og der er risiko for føtal intoksikation, for tidlig fødsel og fosterdød. Ergotamin er kontraindiceret under graviditet. Der er data for ca. 600 eksponerede for ergotaminholdige lægemidler under graviditeten. Hovedparten af data tyder ikke på teratogen effekt, hvilket muligvis afspejler den begrænsede eksponering og toksicitet ved episodisk anvendelse. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4295

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Langvarig brug kan hæmme mælkedannelsen. Ergotamin udskilles i modermælk og kan give opkastning, diarré, svag puls og ustabilt blodtryk hos spædbørn.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Ergokoffin® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Ergokoffin® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Behandling: Ingen specifik antidot, men arterielle spasmer kan behandles med langvarig (mindst 24 timer) i.v. infusion af glycerylnitrat eller natriumnitroprussid. (Natriumnitroprussid kan med  udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek). Trombosetendensen bør modvirkes ved lavdosis heparin. Hvis der trods dette er truende gangræn, bør hyperbar iltbehandling forsøges. 

Farmakodynamik

Ergotamin 

 • Sekalealkaloid med affinitet til α-adrenerge- og serotonine receptorer. Virkemåden ved migræne er ikke klarlagt, men antages at bero på den vasokonstriktoriske effekt.

Caffein 

 • Virker stimulerende på CNS. Virker almindeligvis perifert vasodilaterende, men menes at give cerebral vasokonstriktion og nedsat cerebral blodgennemstrømning. Dette antages at have effekt ved hovedpine og migræne.

 

Farmakokinetik

Ergotamin 

 • Biotilgængelighed 1-3 % pga. betydelig first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Caffein 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Metaboliseres i leveren til aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • Ca. 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
overtrukne tabletter 1+100 mg, OBA  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 1+100 mg (kan dosisdisp.)
Ergokoffin
568766
100 stk.
Udgået 12-06-2023

Foto og identifikation

Foto

Overtrukne tabletter  1+100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
overtrukne tabletter 1+100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4295. Bánhidy F, Acs N, Puhó E et al. Ergotamine treatment during pregnancy and a higher rate of low birthweight and preterm birth. Br J Clin Pharmacol. 2007; 64:510-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17506783 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...