Desloratadin "Glenmark"

R06AX27
 
 

Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg desloratadin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. 5 mg 1 gang dgl. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år. Forsigtighed tilrådes. Initialdosis kan evt. nedsættes til 5 mg hver 2. dag. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved mulig øget risiko for kramper - fx kramper i anamnesen eller i familien eller ved anvendelse til små børn.
 • Pauseres 4 dage før priktest.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Desloratadin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Mundtørhed.
Træthed.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Hallucinationer, Hyperaktivitet, Somnolens.
Hepatitis.
Kramper.
Svimmelhed.
Ikke kendt Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet.
Forlænget QT-interval*.
Fotosensibilitet.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

Feber, diarré og søvnløshed er set som almindelige bivirkninger hos børn under 2 år. 

Interaktioner

Forsigtighed ved samtidig indtag af alkohol. Et klinisk studie har ikke kunne påvise interaktion med alkohol, men alkoholintolerans og alkoholforgiftning er blevet indberettet ved samtidig brug af desloratadin.
AUC for desloratadin kan øges med 50% ved samtidig brug af clarithromycin pga. hæmning af CYP3A4. Lignende effekt kan forventes ved kombination med andre CYP3A4-hæmmere, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Der er for desloratadin data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget hyppighed af uønsket fosterpåvirkning. For loratadin er der data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Referencer: 3711, 3914, 3915, 3916, 3917, 4874

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ikke specifikke data for desloratadin. Desloratadin er den aktive metabolit af loratadin. Den relative vægtjusterede dosis for loratadin og desloratadin er ca. 0,5%. Det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Desloratadin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Desloratadin er den aktive, og mere potente, hovedmetabolit af loratadin.Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Metabolismen er ufuldstændigt belyst, men desloratadin hæmmer ikke CYP3A4 eller CYP2D6.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 27 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne i form af konjugerede metabolitter.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug .

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Tilskud

Klausuleret ved kroniske, allergiske sygdomme.
 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 444301
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 185428
100 stk. (blister)
ikke fast pris

Substitution

tabletter 5 mg
Desloratadin "Stada" STADA Nordic, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Desloratadine "Sandoz" Sandoz, Desloratadin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
L5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,5 x 10,5
tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

4874. Andersson NW, Poulsen HE, Andersen JT. Desloratadine Use During Pregnancy and Risk of Adverse Fetal Outcomes: A Na-tionwide Cohort Study. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020; 3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32142963 (Lokaliseret 17. april 2020)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3914. Schwarz EB, Moretti ME, Nayak S et al. Risk of hypospadias in offspring of women using loratadine during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Drug Saf. 2008; 31(9):775-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18707192 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3915. Pedersen L, Nørgaard M, Skriver MV. Prenatal exposure to loratadine in children with hypospadias: a nested case-control study within the Danish National Birth Cohort. Am J Ther. 2006; 13(4):320-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16858167 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3916. Centers for Disease Control and Prevention. Evaluation of an association between loratadine and hypospadias--United States, 1997-2001. Morb Mortal Wkly Rep. 2004; 53(10):219-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15029117 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3917. Diav-Citrin O, Shechtman S, Aharonovich A et al. Pregnancy outcome after gestational exposure to loratadine or antihistamines: a prospective controlled cohort study. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111(6):1239-43, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12789223 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

17.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...