Rabeprazolnatrium "Krka"

Udgået: 01.11.2021
A02BC04
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 10 mg eller 20 mg rabeprazolnatrium. 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 10-20 mg 1 gang dgl.
  Symptomatisk behandling. 10 mg dgl. efter behov.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger ved ulcus duodeni og 6 (-12) uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 20 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. 60 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Højst 120 mg dgl. Døgndoser på 120 mg bør fordeles på 2 doser.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Enterotabletter skal synkes hele, må ikke tygges eller deles.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Infektioner, Influenzalignende symptomer.
Rygsmerter.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Hoste, Pharyngitis, Rhinitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Artralgi, Benkramper, Øget risiko for knoglebrud*.
Nervøsitet, Somnolens.
Urinvejsinfektion.
Erytem.
Sjældne (0,01-0,1 %) Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Synsforstyrrelser.
Stomatitis.
Hepatitis.
Hypersensitivitet.
Hepatisk encefalopati.
Depression.
Interstitiel nefritis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Erythema multiforme.
Ikke kendt hyppighed Mikroskopisk colitis.
Hyponatriæmi.
Subakut kutan lupus erythematosus.
Gynækomasti.
Perifere ødemer.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Rabeprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af rabeprazol.
 • Rabeprazol kan nedsætte effekten af clopidogrel med øget risiko for tromboser, formentlig pga. reduceret omdannelse af clopidogrel til den aktive metabolit i leveren. Kombinationen bør kun anvendes, hvis anden behandling ikke er mulig.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Rabeprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Der er set øget INR og protrombintid ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere og warfarin. Ved samtidig brug øges monitorering af stigninger i INR og protrombintid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 50 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Mulige alternativer, se Syrepumpehæmmere

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen data, men det er ikke sandsynligt, at barnet vil optage klinisk betydende mængder gennem modermælken.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Rabeprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 52%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C19 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 90% udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.

Indholdsstoffer

Rabeprazolenterotabletter  10 mgenterotabletter  20 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : enterotabletter 10 mg, enterotabletter 20 mg
Titandioxid (E171) : enterotabletter 10 mg, enterotabletter 20 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) enterotabletter 10 mg 060691
28 stk. (blister)
Udgået 01-11-2021
(B) enterotabletter 20 mg 168767
28 stk. (blister)
Udgået 01-11-2021
(B) enterotabletter 20 mg 050748
56 stk. (blister)
Udgået 01-11-2021

Substitution

enterotabletter 10 mg
Pariet Eisai, Rabeprazol, enterotabletter 10 mg Genordn. J
Rabeprazol "Medical Valley" Medical Valley, Rabeprazol, enterotabletter 10 mg
 
enterotabletter 20 mg
Pariet Eisai, Rabeprazol, enterotabletter 20 mg Genordn. J
Rabeprazol "Medical Valley" Medical Valley, Rabeprazol, enterotabletter 20 mg Genordn. J
 

Foto og identifikation

Enterotabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 5,7 x 5,7
enterotabletter 10 mg
 
 
 

Enterotabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7,2 x 7,2
enterotabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

16.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...