Kinin "Copyfarm"

Udgået: 31.10.2022
P01BC01
 
 

Middel mod natlige lægkramper. 

Anvendelsesområder

Natlige lægkramper. 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg quininhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Natlige lægkramper. 100-200 mg ved sengetid, evt. som en 10-dages kur. Hvis lægkramperne udebliver i flere sammenhængende nætter, bør behandlingen seponeres, for at effekten kan bedømmes. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ældre. Kun lidt dokumentation tilgængelig. Dog kan halveringstiden være forlænget, og dosisnedsættelse kan derfor være nødvendig.
 • Børn. Bør ikke anvendes til børn < 15 år uden lægens anvisning.

Kontraindikationer

 • Optisk neuritis
 • Myasthenia gravis
 • Samtidig brug af droperidol.

Forsigtighedsregler

 • Organisk hjertelidelse
 • Proteinuri
 • Svær icterus
 • Udtalt anæmi
 • Da kinin har en dosisafhængig QT-forlængende virkning, bør det udvises forsigtighed ved behandling af patienter med tilstande, der prædisponerer for QT-forlængelse, eller patienter med AV-blok.

Bivirkninger

Ved natlige lægkramper:
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Ototoksicitet
Øjne Synsforstyrrelser  (uklart syn, skotomer, nystagmus, lysfølsomhed, dobbeltsyn, synsfeltdefekter, ændret farveopfattelse, blindhed)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Opkastning, Synkebesvær
Lever og galdeveje Hepatitis, Hepatotoksicitet
Immunsystemet Ansigtsødem
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Psykiske forstyrrelser Delirium, Excitation
Nyrer og urinveje Hæmolytisk uræmisk syndrom
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Hæmolyse, Trombocytopeni
Hjerte Torsades de pointes-takykardi
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis, Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
 • Quinin kan give anledning til en række bivirkninger, kendt som cinkonisme.
 • I mild form er cinkonisme karakteriseret ved tinnitus, nedsat hørelse, hovedpine, kvalme og forstyrret syn.
 • Ved en sværere manifestation af cinkonisme kan opkastning, abdominalsmerter, diarré og svimmelhed forekomme.

Interaktioner

 • Samtidig brug af droperidol er kontraindiceret.
 • Quinin øger plasmakoncentrationen af digoxin og statiner.
 • Ritonavir øger plasmakoncentrationen af quinin, og dosisreduktion kan være nødvendig afhængig af bivirkninger.
 • Ved brug af mefloquinprofylakse forudgående skal quinin gives med forsigtighed under ekg-monitorering og med maksimal dosis 10 mg/kg legemsvægt.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Ved behandling af malaria i terapeutiske doser er der data for 1.300 eksponerede, heraf mere end 900 i 1. trimester uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Kan medføre øget risiko for abort i høje doser. Teratogenicitet, primært døvhed, er beskrevet, men næsten udelukkende i forbindelse med indtagelse af toksiske doser.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4185

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. På grund af risiko for hæmolytisk anæmi bør behandling undlades ved amning af børn med glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Ved natlige lægkramper: Må ikke tappes (3 døgns karantæne). 

Farmakodynamik

Virkemåden kendes ikke. Quinin virker på de ukønnede erytrocytære stadier af alle plasmodiearter og på gametocytterne af P. vivax og P. malariae, men har ingen virkning på vævsstadierne.
Resistens: I Thailand og Cambodia er følsomheden ofte betydeligt nedsat. Fra Afrika er der berettet om spredte, men relativt sjældne tilfælde af quininresistens. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Fordeles i hele organismen. I cerebrospinalvæsken er koncentrationen 2-5 % af plasmakoncentrationen.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 11 timer hos raske, men kan være forlænget ved malaria.
 • Ca. 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne. Ekskretionen øges i sur urin.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 100 mg, Orifarm Generics  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
filmovertrukne tabletter 100 mg  (Orifarm Generics)
Farve
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 100 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 479255
100 stk.
Udgået 31-10-2022

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

4185. Dellicour S, Sevene E, McGready R et al. First-trimester artemisinin derivatives and quinine treatments and the risk of adverse pregnancy outcomes in Africa and Asia: A meta-analysis of observational studies. PLoS Med. 2017; 14(5), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28463996 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

25.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...