Lyxumia

Udgået: 21.09.2020
A10BJ03
 
 

Anvendelsesområder

Kombinationsbehandling af diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med orale antidiabetika og/eller basal insulin sammen med kostregulering, motion og vægttab. Kombineres med orale antidiabetika og/eller basal insulin. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt pen. 1 dosis (0,2 ml) indeholder 10 mikrogram eller 20 mikrogram lixisenatid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 10 mikrogram s.c. dgl. i 14 dage.
 • Vedligeholdelsesdosis 20 mikrogram s.c. dgl. fra dag 15.

Bemærk: 

 • Injiceres 0-60 minutter før et vilkårligt måltid, men der bør vælges samme måltid hver dag.
 • Glemt dosis bør injiceres 0-60 minutter før næste måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Bør ikke anvendes ved GFR < 30 ml/min pga. manglende erfaring. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

 

 

 

Kontraindikationer

 • Type-1 diabetes mellitus
 • Diabetisk ketoacidose.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved alvorlig gastro-intestinal sygdom, herunder diabetisk gastroparese.
 • Til patienter i sulfonylurinstof- eller basal insulinbehandling kan dosis af sulfonylurinstof eller basal insulin reduceres for at mindske risikoen for hypoglykæmi.
 • Ekstra opmærksomhed på dehydrering i relation til bivirkninger fra mave-tarm-kanalen. Der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal lixisenatid seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hypoglykæmi*.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer, Virale infektioner.
Rygsmerter.
Somnolens.
Cystitis.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anafylaktisk reaktion.

*Set i kombination med metformin eller sulfonylurinstof og/eller basal insulin. 

I starten af behandling ses hyppigt forbigående gastro-intestinale gener. 

Interaktioner

 • Lixisenatid forsinker ventrikeltømning og kan dermed reducere absorptionshastigheden for oralt administrerede lægemidler. Kritiske lægemidler, der kræver hurtig gastro-intestinal absorption, eller lægemidler med et smalt terapeutisk indeks bør monitoreres omhyggeligt. Derfor bør disse lægemidler ikke tages til samme måltid som lixisenatid. Visse orale lægemidler, fx antibiotika, bør indtages mindst 1 time før eller mindst 4 timer efter lixisenatid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke data, som tillader en meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • GLP-1-receptoragonist.
 • Stimulerer den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Hæmmer glucagonsekretionen.
 • Forsinker ventrikeltømningen.
 • Nedsætter legemsvægt.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3,5 timer.
 • Metaboliseres på samme måde som andre store proteiner.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Penne, som ikke er i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Penne, som er i brug:
  • Kan opbevares højst 14 dage ved stuetemperatur (< 30°C) eller i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.
 • Må ikke anvendes, hvis injektionsvæsken er uklar. 

Indholdsstoffer

Lixisenatidinjektionsvæske, opl. i pen  10 mikrginjektionsvæske, opl. i pen  20 mikrg

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrg, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg
Andre:
Glycerol : injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrg, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg
Methionin : injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrg, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg
Natriumacetat : injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrg, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrg, injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med diabetes mellitus type 2:
 

 • der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med andre antidiabetika med generelt tilskud

eller 

 • for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 10 mikrg 474252
1 stk.
Udgået 21-09-2020
(B) injektionsvæske, opl. i pen 20 mikrg 467756
2 stk.
Udgået 21-09-2020

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  10 mikrg

Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 166 x 20
Lyxumia 10 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Lyxumia 10 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  20 mikrg

Farve: Bordeaux
Mål i mm: 166 x 20
Lyxumia 20 mikg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Lyxumia 20 mikg/dosis
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

15.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...