Constella

A06AX04
 
 

Guanylatcyclase-C-receptoragonist (GC-C-receptoragonist) til symptomatisk behandling af  colon irritabile med obstipation. 

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af moderat til svær colon irritabile med obstipation. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 290 mikrogram linaclotid. 

Doseringsforslag

Voksne. 290 mikrogram 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Ved utilstrækkelig effekt efter 4 uger skal fordele/risici afvejes før evt. fortsat behandling.
 • Regelmæssig revurdering af behovet for fortsat behandling.
 • Bør indtages mindst 30 minutter før et måltid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

Kendt eller formodet mekanisk gastro-intestinal obstruktion. 

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved Crohn's sygdom eller colitis ulcerosa pga. manglende erfaring.
 • Ældre bør monitoreres nøje med afvejning af fordele/risici.
 • Tilfælde af tarmperforering er set hos patienter med sygdomme forbundet med lokal eller diffus svaghed i tarmvæggen. Derfor skal disse patienter informeres om straks at kontakte en læge ved svære, vedvarende eller forværrede abdominalsmerter. Linaclotid skal seponeres, hvis disse symptomer opstår.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré*.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Flatulens, Gastroenteritis  (virus), Meteorisme.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Fækal inkontinens, Gastro-intestinal blødning, Hæmatokeksi, Hæmorideblødning.
Dehydrering, Hypokaliæmi.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Gastro-intestinal perforation.
Nedsat serum-bicarbonat.

*Vedr. diarré: 

 • Oftest mild og med start i 1. behandlingsuge.
 • Varighed fra få dage til > 28 dage.
 • Hyppigere forekomst hos
  • ældre > 65 år
  • patienter med hypertension
  • diabetikere
 • Patienter skal informeres om at kontakte lægen ved
  • svær diarré
  • diarré > 1 uges varighed.

Interaktioner

Samtidig anvendelse af syrepumpehæmmere, laksantia eller NSAID kan øge risikoen for diarré. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske tilgængelighed er meget ringe, og barnet vil ikke udsættes for klinisk betydende mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Farmakodynamik

GC-C-receptoragonist. Ved binding til GC-C-receptorer i tarmepitelet mindskes viscerale smerter, og colontransittiden forkortes. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 

 • Efter åbning:
  • Kan opbevares i højst 18 uger.
  • De forseglede tørrekapsler skal blive i beholderen.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 290 mikrg 132546
28 stk.
514,50 18,38
(B) hårde kapsler 290 mikrg 161824
90 stk.
1.616,40 17,96

Foto og identifikation

Hårde kapsler  290 mikrg

Præg:
290
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid, Orange
Mål i mm: 6 x 18
hårde kapsler 290 mikrg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

10.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...