Ipren® gel

M02AA13
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Lokale inflammatoriske lidelser.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Gel 5%. 1 g indeholder 50 mg ibuprofen. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. Påsmøres i tyndt lag højst 3 gange dgl. og masseres ind i huden svarende til det inflammerede område. Bør kun appliceres på intakt hud. 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstoffer
  • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Eksem, Erytem, Hudkløe, Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1%) Bronkospasme.
Erythema multiforme.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nyrefunktionspåvirkning.

Reaktioner og ubehag på applikationsstedet (frekvens ukendt). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Bør undgås i 3. trimester på grund af teoretisk risiko for påvirkning af ductus arteriosus. Kan anvendes i 1. og 2. trimester, da den systemiske optagelse er ringe, og det ikke skønnes at udgøre en risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID hæmmer prostaglandinsyntesen. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) gel 5% 430340
50 g
ikke fast pris
(HF) gel 5% 547397
100 g
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

11.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...