Xtandi®

L02BB04
 
 

Antiandrogen. 

Anvendelsesområder

 • Metastatisk hormonfølsom prostatacancer i kombination med androgen deprivationsbehandling.
 • Høj-risiko, ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer.
 • Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer
  • som er asymptomatisk eller med lette symptomer efter svigt af androgen deprivationsbehandling, og hvor kemoterapi endnu ikke er indiceret.
  • som er progredieret under eller efter behandling med docetaxel.

Enzalutamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg enzalutamid. 

Doseringsforslag

Voksne. 160 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Må ikke knuses eller tygges.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved tilstande, der kan disponere for QT-forlængelse eller torsades de pointes (fx hjertesvigt, nyligt overstået hjerteinfarkt, bradyarytmier, hypokaliæmi, hypomagnesiæmi).  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens, Fraktur
Vaskulære sygdomme Hypertension Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Myokardieiskæmi
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Nervesystemet Hukommelsesbesvær Hovedpine, Restless legs syndrome  (RLS)
Psykiske forstyrrelser Angst, Koncentrationsbesvær
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Hud og subkutane væv Hudkløe, Tør hud
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Neutropeni
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Kognitiv dysfunktion
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Tungeødem Diarré, Kvalme, Læbeødem, Opkastning
Immunsystemet Ansigtsødem
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Muskelsvaghed, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Posterior reversibelt encefalopati-syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Faryngalt ødem
Hud og subkutane væv Erythema multiforme Hududslæt

Sekundær malignitet: Blærecancer, adenokarcinom i tyktarmen, urothelialt carcinom og urothelialt blære carcinom er rapporteret i kliniske studier. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med kraftige CYP2C8-hæmmere (fx gemfibrozil) bør undgås. Hvis det er nødvendigt at give enzalutamid samtidig med en kraftig CYP2C8-hæmmer, bør dosis af enzalutamid reduceres til 80 mg dgl.
 • Enzalutamid inducerer mange enzymer, som er involveret i lægemiddelmetabolisme. Derfor er der stor risiko for interaktioner, når stoffet anvendes med lægemidler, som omsættes via disse enzymer. Det fulde omfang af en interaktion kan i visse tilfælde først ses cirka 1 måned efter behandlingens start, mens det i andre tilfælde ses tidligere.
 • Forsigtighed ved kombination med andre lægemidler, som kan øge risikoen for forlænge QT-interval og hjertearytmier, herunder torsades de pointes.

  

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer flere trin i androgenreceptor-signalvejen. Enzalutamid blokerer androgenreceptorer, hæmmer aktiverede receptorers translokation til cellekernen, og hæmmer associationen mellem aktiveret androgenreceptor og DNA. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Steady state efter ca. 1 måned.
 • Metaboliseres i udstrakt grad til to hovedmetabolitter, hvoraf den ene er aktiv.
 • Plasmahalveringstiden efter en enkelt dosis er 3-10 dage.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 40 mg, Astellas Pharma  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 118153
112 stk. (blister)
26.764,10 238,97 955,86

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
E 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,6 x 9,6
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

21.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...