Xtandi®

L02BB04
 
 

Antiandrogen. 

Anvendelsesområder

 • Metastatisk hormonfølsom prostatacancer i kombination med androgen deprivationsbehandling.
 • Høj-risiko, ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer.
 • Metastatisk kastrationsresistent prostatacancer
  • som er asymptomatisk eller med lette symptomer efter svigt af androgen deprivationsbehandling, og hvor kemoterapi endnu ikke er indiceret.
  • som er progredieret under eller efter behandling med docetaxel.

Enzalutamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg enzalutamid. 

Doseringsforslag

Voksne. 160 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Må ikke deles, knuses eller tygges.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der findes ingen data, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved tilstande, der kan disponere for QT-forlængelse eller torsades de pointes (fx hjertesvigt, nyligt overstået hjerteinfarkt, bradyarytmier, hypokaliæmi, hypomagnesiæmi).  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kraftesløshed, Træthed.
Faldtendens, Fraktur.
Hedeture, Hypertension.
Almindelige (1-10 %) Myokardieiskæmi.
Smagsforstyrrelser.
Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Restless legs syndrome  (RLS).
Angst, Koncentrationsbesvær.
Gynækomasti.
Hudkløe, Tør hud.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni, Neutropeni.
Kramper.
Hallucinationer, Kognitiv dysfunktion.
Ikke kendt hyppighed Trombocytopeni.
Tungeødem.
Ansigtsødem.
Forlænget QT-interval.
Muskelkramper, Muskelsvaghed, Rygsmerter.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Faryngalt ødem.

Sekundær malignitet: Blærecancer, adenokarcinom i tyktarmen, urothelialt carcinom og urothelialt blære carcinom er rapporteret i kliniske studier. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med kraftige CYP2C8-hæmmere (fx gemfibrozil) bør undgås. Hvis det er nødvendigt at give enzalutamid samtidig med en kraftig CYP2C8-hæmmer, bør dosis af enzalutamid reduceres til 80 mg dgl.
 • Enzalutamid inducerer mange enzymer, som er involveret i lægemiddelmetabolisme. Derfor er der stor risiko for interaktioner, når stoffet anvendes med lægemidler, som omsættes via disse enzymer. Det fulde omfang af en interaktion kan i visse tilfælde først ses cirka 1 måned efter behandlingens start, mens det i andre tilfælde ses tidligere.
 • Forsigtighed ved kombination med andre lægemidler, som kan øge risikoen for forlænge QT-interval og hjertearytmier, herunder torsades de pointes.

  

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer flere trin i androgenreceptor-signalvejen. Enzalutamid blokerer androgenreceptorer, hæmmer aktiverede receptorers translokation til cellekernen, og hæmmer associationen mellem aktiveret androgenreceptor og DNA. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Steady state efter ca. 1 måned.
 • Metaboliseres i udstrakt grad til to hovedmetabolitter, hvoraf den ene er aktiv.
 • Plasmahalveringstiden efter en enkelt dosis er 3-10 dage.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 118153
112 stk. (blister)
28.258,35 252,31 1.009,23

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
E 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 9,6 x 9,6
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

21.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...