Giotrif

L01EB03
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Lokalt fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med aktiveret, muteret EGFR.
 • Lokalt fremskreden eller metastaserende planocellulært ikke-småcellet lungecancer efter tidligere kemoterapi.

Afatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg, 30 mg eller 40 mg afatinib. 

Doseringsforslag

Voksne.   40 mg 1 gang dgl. Såfremt midlet tolereres godt, kan dosis efter 3-4 uger evt. øges til højst 50 mg i døgnet. 

  

Bemærk: 

 • Tabletterne skal indtages på tom mave, dvs. mindst 1 time før eller mindst 3 timer efter fødeindtagelse.
 • Tabletterne skal synkes hele eller kan evt. opslæmmes i ca. 100 ml postevand.
 • Hyppige bivirkninger er diarré og hudreaktioner. Afhængig af grad og længde kan disse evt. håndteres med midlertidig seponering af behandlingen og siden dosisreduktion. Ved diarré iværksættes behandling med midler mod diarré, se produktresumé.
 • Ved tilkomst af interstitiel lungesygdom seponeres behandlingen.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Initialdosis nedsættes til 30 mg 1 gang dgl. ved GFR 15-30 ml/min. Erfaring savnes ved GFR < 15 ml/min. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Nedsat appetit.
Epistaxis.
Acnelignende hududslæt, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Almindelige (1-10 %) Conjunctivitis, Øjentørhed.
Cheilitis, Dyspepsi, Smagsforstyrrelser.
Feber.
Forhøjede leverenzymer, Vægttab.
Dehydrering, Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Cystitis, Nyrefunktionspåvirkning.
Rhinoré.
Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Keratitis.
Gastro-intestinal perforation, Pancreatitis.
Interstitiel lungesygdom.
Sjældne (0,01-0,1 %) Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Afatinib er substrat for transportproteinerne P-glykoprotein og brystcancer-resistensprotein (BCRP). Hæmmere af disse transportproteiner, fx ciclosporin, itraconazol, verapamil og visse proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af afatinib. Kraftige hæmmere af P-glykoprotein skal tages med et tidsinterval på 6-12 timer. 
 • Kraftige induktorer af P-glykoprotein, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte plasmakoncentrationen af afatinib.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt og irreversibelt tyrosinkinasedomænet af den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR/HER2). 

Farmakokinetik

 • Absorptionen nedsættes væsentligt ved samtidig fødeindtagelse.
 • Udskilles overvejende uomdannet med fæces.

Indholdsstoffer

Afatinibfilmovertrukne tabletter  20 mgfilmovertrukne tabletter  30 mgfilmovertrukne tabletter  40 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 20 mg, filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg 174935
28 stk. (blister)
20.864,85 1.490,35
(BEGR) filmovertrukne tabletter 30 mg 122471
28 stk. (blister)
20.864,85 993,56
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 571285
28 stk. (blister)
20.864,85 745,17

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
T20,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
T30,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 9,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
T40,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 10,1 x 10,1
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

27.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...