Giotrif

L01XE13
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Lokalt fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med aktiveret, muteret EGFR.
 • Lokalt fremskreden eller metastaserende planocellulært ikke-småcellet lungecancer efter tidligere kemoterapi.

Afatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 20 mg, 30 mg eller 40 mg afatinib. 

Doseringsforslag

Voksne.   40 mg 1 gang dgl. Såfremt midlet tolereres godt, kan dosis efter 3-4 uger evt. øges til højst 50 mg i døgnet. 

  

Bemærk: 

 • Tabletterne skal indtages på tom mave, dvs. mindst 1 time før eller mindst 3 timer efter fødeindtagelse.
 • Tabletterne skal synkes hele eller kan evt. opslæmmes i ca. 100 ml postevand.
 • Hyppige bivirkninger er diarré og hudreaktioner. Afhængig af grad og længde kan disse evt. håndteres med midlertidig seponering af behandlingen og siden dosisreduktion. Ved diarré iværksættes behandling med midler mod diarré, se produktresumé.
 • Ved tilkomst af interstitiel lungesygdom seponeres behandlingen.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Epistaxis.
Acnelignende hududslæt, Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Almindelige (1-10%) Feber, Vægttab.
Cheilitis, Dyspepsi, Forhøjede leverenzymer, Smagsforstyrrelser.
Rhinoré.
Dehydrering, Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Negleforandringer, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Cystitis, Nyrefunktionspåvirkning.
Conjunctivitis, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Interstitiel lungesygdom.
Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Afatinib er substrat for transportproteinerne P-glykoprotein og brystcancer-resistensprotein (BCRP). Hæmmere af disse transportproteiner, fx ciclosporin, itraconazol, verapamil og visse proteasehæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af afatinib. Kraftige hæmmere af P-glykoprotein skal tages med et tidsinterval på 6-12 timer. 
 • Kraftige induktorer af P-glykoprotein, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon, kan nedsætte plasmakoncentrationen af afatinib.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 4269, 4267, 2955, 2954, 4268, 4270, 2789, 692, 2790, 4388, 691, 4264

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt og irreversibelt tyrosinkinasedomænet af den humane epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR/HER-2). 

Farmakokinetik

 • Absorptionen nedsættes væsentligt ved samtidig fødeindtagelse.
 • Udskilles overvejende uomdannet med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 30 mg, filmovertrukne tabletter 40 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 20 mg 174935
28 stk. (blister)
22.070,00
(BEGR) filmovertrukne tabletter 30 mg 122471
28 stk. (blister)
22.070,00
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg 571285
28 stk. (blister)
22.070,00

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
T20,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
T30,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 9,1 x 9,1
filmovertrukne tabletter 30 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
T40,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 10,1 x 10,1
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-09-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...