Atovaquone/Proguanil "ratiopharm"

P01BB51
 
 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af malaria forårsaget af P. falciparum.
 • Behandling af akut ukompliceret malaria forårsaget af P. falciparum.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg atovaquon og 100 mg proguanilhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Malariaprofylakse 

Voksne/børn  

Legemsvægt  

Tablettype  

Daglig dosis  

Voksne og børn 

≥ 40 kg 

Tablet 250 mg/100 mg 

1 tabl. 1 gang dgl. 

Bemærk: 

 • Profylaksen bør indledes 1 dag før ankomsten til malariaområdet og fortsætte 7 dage efter afrejsen fra malariaområdet.

Malariabehandling i 3 dage 

Voksne/børn  

Legemsvægt  

Tablettype  

Dosis i 3 dage  

Voksne og børn 

≥ 40 kg 

Tablet 250 mg/100 mg 

4 tabl. 1 gang dgl. 

Børn 

31-40 kg 

Tablet 250 mg/100 mg 

3 tabl. 1 gang dgl. 

Børn 

21-31 kg 

Tablet 250 mg/100 mg 

2 tabl. 1 gang dgl. 

Børn 

11-21 kg 

Tablet 250 mg/100 mg 

1 tabl. 1 gang dgl. 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør synkes hele.
 • Til små børn kan tabletterne knuses og blandes med mælkeprodukter eller anden mad.
 • Tabletterne skal tages på samme tidspunkt hver dag og i forbindelse med et måltid eller fedtholdige produkter.
 • Ved opkastning senest 1 time efter indtagelse af en dosis bør tages en ny dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Behandling:  

  • Der bør findes alternativ behandling af akut P. falciparum malaria, hvor det er muligt.

  Profylakse:  

  • Kontraindiceret til profylaktisk brug.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • GFR < 30 ml/min: Kontraindiceret til profylaktisk brug.
 • Overfølsomhed over for atovaquon, proguanil eller øvrige indholdsstoffer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Allergiske reaktioner.
Anæmi, Neutropeni.
Depression, Søvnløshed.
Hyponatriæmi, Nedsat appetit.
Feber, Svimmelhed.
Abnorme drømme.
Forhøjede leverenzymer.
Hoste.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci.
Angst.
Stomatitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Hallucinationer.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet.
Hepatitis, Kolestase.
Kramper.
Nyrefunktionspåvirkning.
Pancytopeni*.
Psykose.
Vasculitis.

*Pancytopeni ses hos patienter med stærkt nedsat nyrefunktion. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af:
  • metoclopramid
  • tetracyclin
  • rifampicin
  • rifabutin
  nedsætter plasmakoncentrationen af atovaquon. Kombination med rifampicin og rifabutin skal undgås. 
 • Samtidig behandling med efavirenz eller boostede proteaseinhibitorer har medført fald i plasmakoncentrationen af atovaquon på op til 75%. Kombination bør undgås.
 • Samtidig behandling med tetracycliner medfører signifikant fald i plasmakoncentrationen af atovaquon.
 • Fluvoxamin hæmmer omdannelsen af proguanil til den aktive metabolit, cycloguanil via en hæmning af CYP2C19. Kombinationen frarådes. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Dosisjustering af orale antikoagulantia kan være nødvendig under og efter behandling med atovaquon/proguanil.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For kombinationen er der data for omkring 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko. 

Referencer: 3711, 4182, 4183, 4184

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6-36 måneders karantæne). Afhænger af donors tilgrundliggende sygdom.

Ingen karantæne ved plasmatapning til fraktionering, når anvendelsen af præparatet er profylaktisk. 

Farmakodynamik

Kombinationspræparatet virker på blodskizonter samt på leverstadier af P. falciparum.
Atovaquon: 

 • Hæmmer selektivt den eukaryotiske elektrontransportkæde i malariaparasittens mitokondrier.

Proguanil: 

 • Mekanismen bag den synergistiske effekt af proguanil kombineret med atovaquon er endnu uafklaret.

Farmakokinetik

Atovaquon 

 • Absorberes ufuldstændigt og i varierende grad fra mave-tarmkanalen. Samtidig indtagelse af fedtrigt måltid øger biotilgængelighed med 20-25%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-7 timer.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 2-3 døgn (voksne) og 1-2 døgn (børn).
 • Udskilles uomdannet med galden og undergår enterohepatisk cirkulation.

Proguanil 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Steady state efter 3 dage.
 • Koncentreres i erytrocytter og leukocytter med 5-15 gange højere værdier end i plasma. Endvidere opnås høje koncentrationer i lever og nyrer.
 • Plasmahalveringstid 14-20 timer.
 • Ca. 60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 250+100 mg (kan dosisdisp.) 473243
12 stk. (blister)
99,10

Substitution

filmovertrukne tabletter 250+100 mg
Atovaquon/Proguanil."Glenmark Glenmark Pharmaceuticals Nordic, Atovaquon, Proguanil, filmovertrukne tabletter 250+100 mg
Malarone GSK Pharma, Atovaquon, Proguanil, filmovertrukne tabletter 100+250 mg
Malastad STADA Nordic, Atovaquon, Proguanil, filmovertrukne tabletter 250+100 mg
Provaqomyl Mylan, Atovaquon, Proguanil, filmovertrukne tabletter 250+100 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  250+100 mg

Præg:
H, 175
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 250+100 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4183. Mayer RC, Tan KR, Gutman JR. Safety of atovaquone-proguanil during pregnancy. J Travel Med. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30544231 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4184. Reuvers N, Vial T, Schaefer C et al. Pregnancy Outcome after first Trimester Exposure to Malarone (Atovaquone-Proguanil): A Prospective Case-Series. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology. 2012; 94(5):329, https://www.researchgate.net/publication/295828490 (Lokaliseret 25. januar 2019)


4182. Pasternak B, Hviid A. Atovaquone-proguanil use in early pregnancy and the risk of birth defects. Arch Intern Med. 2011; 171(3):259-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21325117 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

17.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...