Betahistin "Orifarm Generics"

N07CA01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 8 mg, 16 mg (delekærv) eller 24 mg betahistindihydrochlorid. 

Doseringsforslag

(8-)16 mg 3 gange dgl. i forbindelse med måltiderne.  

 

Bemærk: 

  • Tabletterne tages med et glas vand.
  • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
  • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
  • Tages umiddelbart efter mad for at nedsætte bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
  • Delekærven i tablet 24 mg kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

Fæokromocytom. Astma.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Hovedpine

Ukendt frekvens: Desuden er der rapporteret tilfælde af allergiske reaktioner (herunder anafylaktisk reaktion) og gastro-intestinale symptomer (opkastning og abdominalsmerter), som dog oftest svinder ved nedsættelse af dosis. I de anbefalede doser ses ingen H2-stimulerende virkning (øget ventrikelsekretion). Betahistin er mange gange svagere end histamin. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Behandling: Symptomatisk samt indgift af antihistamin. 

Farmakodynamik

Betahistin menes at øge blodtilførslen til det indre øre og derved mindsker det overtryk i det indre øre, som menes at være årsagen til symptomerne. 

Farmakokinetik

  • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
  • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
  • Udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt og lys. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 8 mg, Orifarm Generics  Ingen kærv
tabletter 16 mg, Orifarm Generics  Delekærv
tabletter 24 mg, Orifarm Generics  Delekærv for nemmere indtagelse
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Tages umiddelbart efter mad for at nedsætte bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 8 mg  (Orifarm Generics)
Andre
16 mg  (Orifarm Generics)
Andre
24 mg  (Orifarm Generics)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 8 mg  (Orifarm Generics) 456843
100 stk. (blister)
183,70 1,84 5,51
(B) tabletter 16 mg  (Orifarm Generics) 498828
100 stk. (blister)
189,55 1,90 2,84
(B) tabletter 24 mg  (Orifarm Generics) 085784
100 stk. (blister)
198,45 1,98 1,98

Substitution

tabletter 8 mg
Betahistine "Stada" STADA Nordic, Betahistin, tabletter 8 mg
Betaserc Viatris, Betahistin, tabletter 8 mg
 
tabletter 16 mg
Betahistindihydrochl. "2care4" (Parallelimport), Betahistin, tabletter 16 mg
Betahistine "Stada" STADA Nordic, Betahistin, tabletter 16 mg
Betaserc Viatris, Betahistin, tabletter 16 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  8 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
B8
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 8 mg
 
 
 

Tabletter  16 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
B16
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 16 mg
 
 
 

Tabletter  24 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
tabletter 24 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...