Valaciclovir "Orifarm"

J05AB11
 
 

Anvendelsesområder

 • Herpes zoster
 • Herpes simplex virus (HSV):
  • Behandling og profylakse af HSV-infektioner i hud og slimhinder, herunder initial og recidiverende genital herpes
  • Behandling og profylakse mod okulære HSV- infektioner.
 • Profylakse mod Cytomegalovirus (CMV)-infektion og CMV-sygdom efter nyre- eller hjertetransplantation.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg valaciclovir (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Behandling

Herpes zoster 

 • Voksne
  • 1.000 mg 3 gange dgl. i 7 dage.
  • Immunsvækkede mindst 7 dage og indtil 2 dage efter skorpedannelse.
 • Bemærk:
  • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt, senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.
  • Hos immunkompetente anbefales sædvanligvis ikke behandling, hvis der er gået mere end 3 døgn fra udbrud af zoster udslæt.
  • Hos immunsvækkede anbefales behandling uanset varighed, hvis der ikke er skorpedannelse af elementer.

 

HSV-infektion i hud og slimhinder 

 • Voksne og børn > 12 år
  • Immunkompetente
   • 500 mg 2 gange dgl. i 5 dage.
   • Ved recidiverende herpes labialis kan gives kort regime med 2.000 mg 2 gange dgl. i 1 dag.
  • Immuninkompetente (immunkompromitterede)
   • 1.000 mg 2 gange dgl. i 5 dage.
  • Bemærk:
   • Ved initial episode af HSV-infektion forlænges behandlingstiden til 10 dage.

 

Profylakse

Mod recidiverende HSV-infektion 

 • Immunkompetente
  • 500 mg 1 gang dgl. eller 250 mg 2 gange dgl.
 • Immuninkompetente
  • 500 mg 2 gange dgl.

 

Mod cytomegalovirus CMV-infektion og -sygdom 

 • Voksne og børn > 12 år
  • 2.000 mg 4 gange dgl.
  • Behandlingen indledes så tidligt som muligt efter transplantationen.
  • Behandlingsvarighed sædvanligvis 90 dage.

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for aciclovir, famciclovir, ganciclovir, penciclovir eller valganciclovir. 

Forsigtighedsregler

 • Tilstrækkelig væskeindtagelse under behandlingen er vigtig pga. udfældning af aciclovir-krystaller i nyrerne.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af nefrotoksiske lægemidler.
 • Ved tegn eller symptomer på DRESS (Drug Rash med Systemiske Symptomer) skal valaciclovir omgående seponeres. Patienten informeres om tegn og symptomer på DRESS, og der monitoreres for hudreaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni, Trombocytopeni.
Bevidsthedssvækkelse.
Hallucinationer, Konfusion.
Nyrefunktionspåvirkning.
Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Kramper.
Ataksi, Encefalopati, Koma.
Delirium, Psykose.
Meget sjældne (< 0,01%) Nyresvigt.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Interaktioner

 • Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.
 • Der er mulighed for interaktion med andre lægemidler, der kompetitivt hæmmer den aktive tubulære sekretion (fx tenofovir).

Graviditet

Under redaktionel bearbejdning.

Amning

Under redaktionel bearbejdning.

Se endvidere

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 250 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 025929
60 stk. (blister)
932,45 186,49

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
Valaciclovir "2care4" (Parallelimport), Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 250 mg
Valaciclovir "Sandoz" Sandoz, Valaciclovir, filmovertrukne tabletter 250 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  250 mg  (Orifarm)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 15
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

29.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...