Halcion®

N05CD05
 
 

Hypnotikum af benzodiazepingruppen.  

Anvendelsesområder

Kortvarig behandling af søvnløshed. Benzodiazepiner er kun indiceret, når søvnløsheden er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for udtalte problemer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,125 mg eller 0,25 mg (delekærv) triazolam. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,125 mg-0,25 mg før sengetid. 

 

Ældre og svækkede patienter. Dosis bør ikke overstige 0,125 mg. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan om nødvendigt knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan også anvendes sublingualt, medmindre patienten har mundtørhed.
 • Bør ikke anvendes til patienter under 18 år, da erfaring savnes.
 • Dosisreduktion ved nedsat leverfunktion.
 • Behandlingen bør være så kortvarig som muligt og med lavest mulige dosis. Normal behandlingstid højst 1-2 uger, hvorefter behandlingen skal revurderes. Bør kun i særlige tilfælde anvendes i længere tid og da med regelmæssig opfølgning.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. Forsigtighed ved let og moderat nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved pludseligt ophør af behandlingen er der risiko for rebound effekt/abstinenssymptomer. Seponering bør derfor foretages gradvis. 

Kontraindikationer

Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning 

Benzodiazepiner øger den CNS-deprimerende effekt og kan forværre tilstanden. 

 

Lægemiddelinteraktioner 

Samtidig brug af efavirenz, itraconazol eller HIV-proteasehæmmere

 

Myasthenia gravis 

Benzodiazepiner bør undgås ved myasthenia gravis med respirationspåvirkning pga. den respirationsdeprimerende effekt. 

 

Respirationsinsufficiens 

Respirationsinsufficiens kan forværres. Benzodiazepiner bør undgås ved svær respirationsinsufficiens. Forsigtighed ved lettere respirationsinsufficiens. 

 

Søvnapnø 

Benzodiazepiner kan forværre søvnapnø og bør undgås ved alvorlig søvnapnø. 

Forsigtighedsregler

Depression 

Benzodiazepiner bør ikke anvendes som eneste behandling ved depression og angst ifm. depression. Risiko for suicidal adfærd og forværret depression. 

 

Personlighedsforstyrrelse 

Bortset fra abstinensbehandling bør benzodiazepiner undgås ved svære personlighedsforstyrrelser pga. øget risiko for afhængighed og evt. forværring af bl.a. impulsivitet. 

 

Tidligere alkohol- og medicinmisbrug 

Benzodiazepiner anvendes ved abstinensbehandling, men bør ellers undgås ved tidligere alkohol- og medicinmisbrug pga. risikoen for afhængighed og misbrug.  

 

Tolerans og afhængighed 

Opmærksomhed på behandlingsvarigheden (normalt højst 1-2 uger) pga. risiko for fysisk og psykisk afhængighed.  

 

Ældre 

 • Øget risiko for fald hos ældre pga. den CNS-deprimerende effekt.
 • Mange ældre påvirkes kraftigt af benzodiazepiner. Forsigtig dosering anbefales, se doseringsforslag.

Bivirkninger

 • Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
 • Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt toleransudvikling (særligt i forhold til den sedative effekt). Risikoen for afhængighed øges med øget dosis og behandlingsvarighed.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Psykiske forstyrrelser Somnolens Døsighed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Synsforstyrrelser
Nervesystemet Ataksi, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Bevidsthedstab
Psykiske forstyrrelser Paradokse psykiske reaktioner  (fx aggressivitet, hallucinationer, psykose)

  

 • Paradokse reaktioner og konfusion ses især hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.
 • For at mindske risikoen for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Påvirkning af libido og muskelsvaghed er set.
 • Allergiske reaktioner - herunder anafylaktisk reaktion - er forekommet.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Halcion®
 • Rifampicin nedsætter AUC for triazolam med ca. 95 % gennem nedsat biotilgængelighed og induktion af triazolams omsætning via CYP3A4 i leveren. Virkningen af triazolam ophæves, og kombinationen skal undgås.
 • Itraconazol, fluconazol, erythromycin, claritromycin, isoniazid og grapefrugtjuice øger AUC for triazolam (itraconazol med en faktor 27) ved at hæmme metaboliseringen i leveren. Samtidig brug af itraconazol er kontraindiceret. Andre hæmmere af CYP3A4 (se Elimination og cytokrom P450-systemet) kan potentielt ligeledes øge virkningen af triazolam.
 • Efavirenz hæmmer kompetitivt triazolams metabolisering via CYP3A4. Samtidig brug af efavirenz er kontraindiceret.
 • Kortvarig lavdosis behandling med ritonavir nedsætter clearance af triazolam, forlænger halveringstiden og forstærker effekten. Kombination med HIV-proteasehæmmere er kontraindiceret.
 • Modafinil nedsætter AUC af triazolam med 40-60 % på grund af induktion af CYP3A4.

 

Øget risiko for CNS-depression 

Den CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af alkohol, antipsykotika, antihistaminer samt opioider.  

Koma og død er forekommet ved samtidigt indtag af opioider og benzodiazepiner. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med opioider skønnes nødvendig.  

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko.
Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Kørsel er normalt kun forenelig med en maksimal døgndosis på 0,125 mg, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Halcion®.Den sløvende effekt af Halcion® forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Halcion®. 

Den sløvende effekt af Halcion® forstærkes. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

 • Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
  GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning.
 • Hypnotisk virkning indtræder i løbet af 15-30 minutter. Virkningsvarighed 5-8 timer.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen eller mundslimhinden.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til bl.a. α-hydroxy-triazolam, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 1,5-5,5 timer (triazolam) og 3-4 timer (α-hydroxytriazolam).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 0,125 mg, Parallelimport (2care4)  Ingen kærv
tabletter 0,25 mg, Parallelimport (2care4)  Ingen kærv
tabletter 0,25 mg, Parallelimport (Orifarm)  kærv: ikke oplyst
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 0,125 mg  (2care4)
Farve
Andre
0,25 mg  (2care4)
Andre
0,25 mg  (Orifarm)
Farve
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) tabletter 0,125 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 055193
30 stk. (blister)
254,45 8,48 16,96
(A) tabletter 0,25 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 564355
30 stk. (blister)
279,80 9,33 9,33
(A) tabletter 0,25 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 570536
30 stk. (blister)
279,00 9,30 9,30

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  0,125 mg  (2 varianter fra 2care4)  (2care4)

Præg:
UPJOHN, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lilla
Mål i mm: 5,7 x 8
tabletter 0,125 mg (2 varianter fra 2care4)
 
 
 

Tabletter  0,125 mg  (2 varianter fra 2care4)  (2care4)

Præg:
UPJOHN, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 8,2
tabletter 0,125 mg (2 varianter fra 2care4)
 
 
 

Tabletter  0,25 mg  (2care4)

Præg:
UPJOHN, 17
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,7 x 7,9
tabletter 0,25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

15.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...