Granupas

J04AA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Multiresistent tuberkulose (MDR-tuberkulose) hos voksne og børn > 28 dage, når andet virksomt behandlingsregime ikke er muligt pga. resistens eller intolerans. 
 • Skal gives i kombination med andre tuberkulosemidler.

  

Bemærk: 

 • Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af MDR-tuberkulose.
 • Patienter med smitsom MDR-tuberkulose skal isoleres, og behandlingen varetages af specialister.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Enterogranulat. 1 brev indeholder 4 g para-aminosalicylsyre.  

Doseringsforslag

Voksne 

 • 4 g 3 gange dgl. med 8 timers interval.
 • Indtages sammen med et måltid.
 • Maksimal døgndosis 12 g.
 • Sædvanlig behandlingstid 24 måneder.

  

Spædbørn, børn og unge 

 • 150 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 doser.
 • Usikkerhed om optimal dosis.
 • Bemærk: Erfaring savnes vedr. nyfødte.

  

Desensibilisering 

 • Initialt 10 mg som enkeltdosis.
 • Dosis fordobles hver 2. dag til slutdosis på 1 g.
 • Derefter opdeles dosis jf. normale doseringsplan.
 • I tilfælde af let temperaturstigning eller hudreaktion sættes dosisforøgelsen et trin ned, eller dosisforøgelsen springes over i én cyklus. Reaktioner ses sjældent efter total dosis på 1,5 g.

  

Bemærk: 

 • Granulatet skal synkes straks efter opslæmning i appelsin-/tomatjuice eller drysning på æblemos/ yoghurt. Se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Granulatet må ikke knuses eller tygges.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Kontraindiceret pga. ophobning af den inaktive acetylmetabolit af para-aminosalicylsyre. 

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 30-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes, idet para-aminosalicylsyres metabolitter hovedsageligt udskilles renalt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Gastro-duodenale ulcera.
 • Tæt overvågning de første 3 måneder af behandlingen for tegn på intolerans som fx hududslæt eller feber. Para-aminosalicylsyre seponeres straks ved tegn på intolerans. Derefter desensibilisering som anført i doseringsforslag.
 • Hududslæt efterfulgt af feber kan også være de første symptomer på hepatitis. Para-aminosalicylsyre seponeres straks ved tegn på hepatitis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Vestibulær sygdom.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
Svimmelhed.
Allergiske hudreaktioner.
Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotyroidisme**.
Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal blødning, Malabsorptionssyndrom*.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Anæmi, Hypoprotrombinæmi, Leukopeni, Methæmoglobinæmi, Trombocytopeni.
Synsforstyrrelser.
Smerter  (i sener).
Levercellenekrose.
Hypoglykæmi.
Perifer neuropati.
Trombocytopenisk purpura.
Ikke kendt Hepatitis.

* Malabsorptionssyndrom er sædvanligvis ikke fuldstændigt. 

** Øget risiko for hypotyroidisme hos HIV-smittede. 

Interaktioner

 • Diphenhydramin nedsætter absorptionen af para-aminosalicylsyre. Kombination bør undgås.
 • Para-aminosalicylsyre kan nedsætte absorptionen af vitamin B12. Ved behandlingsvaringhed > 1 måned bør vedligeholdelelsesbehandling med vitamin B12 derfor overvejes.
 • Para-aminosalicylsyre kan nedsætte absorptionen af digoxin. Serumkoncentrationen af digoxin bør derfor monitoreres.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Aminosalicylsyre virker bakteriostatisk over for Mycobacterium tuberculosis
 • Para-aminosalicylsyre minder i sin virkningsmekanisme om sulfonamider ved at konkurrere med para-aminobenzoesyre (PABA) om dehydropteroatsyntase (DHP).

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-24 timer.
 • Fordelingsvolumen 1,0 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Voksne og større børn
  • Indholdet i et brev tilsættes i et glas appelsin- eller tomatjuice. Bemærk: Vand eller andre pH-neutrale væsker må ikke anvendes, da den enterosolubile coating herved opløses på < 1 minut.
  • Granulatet opløses ikke, men glasset bevæges, så det opslæmmes.
  • Indtages straks efter opslæmning.
 • Mindre børn
  • Mindre doser kan afmåles med doseringsskeen.
  • Granulatet drysses på æblemos eller yoghurt.
  • Indtages straks efter drysning på blød mad.
 • Granulatet må ikke anvendes:
  • Hvis brevet er svulmet op.
  • Hvis granulatet er farvet mørkebrunt eller violet. Det skal være lysebrunt.


Holdbarhed 

 • Efter åbning af brev: Kan opbevares i højst 24 timer ved højst 25°C.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) enterogranulat 4 g 034602
30 stk.
4.940,85 494,09
 
 

Revisionsdato

02.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...