Translarna

M09AX03
 
 

Anvendelsesområder

 • Behandling af Duchennes muskeldystrofi, der er forårsaget af en nonsens-mutation i dystrofin-genet.

Ataluren bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af Duchenne/Becker muskeldystrofi. 

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet.  

 

Dispenseringsform

Granulat til oral suspension. 1 brev indeholder 125 mg, 250 mg eller 1.000 mg ataluren. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år og ≥ 12 kg 

 • Morgen: 10 mg/kg legemsvægt
 • Middag: 10 mg/kg legemsvægt
 • Aften: 20 mg/kg legemsvægt.

 

Bemærk: 

 • Indholdet af 1 brev blandes i mindst 30 ml vand, mælk eller juice eller 3 spiseskefulde yoghurt eller æblemos.
 • De daglige doser tages med 6 timers mellemrum.
 • Glemt dosis kan tages indtil 3 timer efter planlagt morgen- og middagsdosis og indtil 6 timer efter planlagt aftendosis. Ved længere forsinkelse skal dosis springes over, og der fortsættes efter sædvanlig doseringsplan.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Højere eksponering af ataluren var forbundet med potentielt nedsat virkning. Toksiciteten af metabolitten er ukendt. Bør derfor kun anvendes, hvis de forventede kliniske fordele opvejer den potentielle risiko.
  • Behandling bør ikke påbegyndes ved GFR < 30 ml/min.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Samtidig behandling med i.v. aminoglykosider

Forsigtighedsregler

Bekræftet nonsens-mutation i dystrofen-genet skal foreligge ved gentest forud for behandlingsstart. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber
Undersøgelser Vægttab
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Hovedpine
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Inkontinens
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Hoste
Hud og subkutane væv Erytem Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke kendt hyppighed
Undersøgelser Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi

Interaktioner

Ataluren øger aminoglykosiders nefrotoksicitet, og samtidig administration skal undgås. På tvingende indikation afbrydes atalurenbehandlingen indtil 2 døgn efter endt aminoglykosidbehandling. Brug af andre nefrotoksiske midler frarådes.  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

En nonsens-mutation i DNA resulterer i en stop-codon, som forårsager præmatur afslutning af translationen, før det fulde protein er genereret. Ataluren muliggør ribosomal aflæsning af mRNA med stop-codon med produktion af det fulde protein til følge. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 55 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 time.
 • Metaboliseres i lever og tarm via UGT-enzymer, primært UGT1A9.
 • Plasmahalveringstid 2-6 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed

En tilberedt dosis er holdbar i højst 3 timer ved stuetemperatur og højst 24 timer ved opbevaring i køleskab (2-8°C). 

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) granulat til oral suspension 125 mg 407747
30 stk.
30.706,85 1.023,56 22.932,67
(BEGR) granulat til oral suspension 250 mg 515244
30 stk.
61.396,85 2.046,56 22.917,82
(BEGR) granulat til oral suspension 1000 mg 439045
30 stk.
245.537,00 8.184,57 22.917,40
 
 

Revisionsdato

18.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...