Sepan®

Udgået: 26.12.2022
N07CA02
 
 

Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg cinnarizin. 

Doseringsforslag

Transportsyge 

Voksne og børn > 15 år. 

25 mg ca. 1/2 time før afrejse. Efter behov kan derefter tages 12,5 mg hver 6. time. 

 

Bemærk

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Parkinsons sygdom
 • Samtidig indtagelse af alkohol eller CNS-deprimerende midler
 • Snævervinklet glaukom
 • Vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.

 

Bør undgås ved porfyri, da det ikke vides, om cinnarizin kan forværre tilstanden. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Cinnarizin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Kvalme
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Sedation
Hud og subkutane væv Lichenoid keratose Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Vægtøgning
Nervesystemet Hovedpine
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Kolestase
Knogler, led, muskler og bindevæv Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion
Ikke kendt hyppighed
Knogler, led, muskler og bindevæv Subakut kutan lupus erythematosus Muskelstivhed
Nervesystemet Dyskinesier, Ekstrapyramidale gener
Psykiske forstyrrelser Depression
 • Ekstrapyramidale symptomer og depression er set hos ældre.
 • Svag pupiludvidende effekt, hvorfor akut vinkellukning (akut grøn stær) kan forekomme hos disponerede personer (høj langsynethed, fremskreden grå stær, asiatisk afstamning).


Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug.  

Referencer: 5823, 5822

Interaktioner

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning.
 • Hæmmer desuden sammentrækningen af den vaskulære glatte muskulatur ved direkte calciumantagonisme.
 • Cinnarizin har effekt ved transportsyge, vestibulært udløst kvalme og svimmelhed. Virkningsmekanismen er ikke fuldt belyst, men kan hænge sammen med den antikolinerge effekt. Påvirkning af kemoreceptor-triggerzonen (CTZ) kan også spille en rolle.
 • Virkningen indtræder efter 30-60 minutter.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 25 mg, Parallelimport  kærv: ikke oplyst

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 397059
50 stk. (blister)
Udgået 26-12-2022

Referencer

5823. Fraunfelder F. Drug-Induced Ocular Side Effects. Clinical Ocular Toxicology. 2020; 8th Edition, https://www.elsevier.com/books/drug-induced-ocular-side-effects/fraunfelder/978-0-323-65375-6 (Lokaliseret 22. februar 2023)


5822. P K Wishart. Non-steroidal drug-induced glaucoma, by MR Razeghinejad, MJ Pro and LJ Katz. Nature.com. 2011; , https://www.nature.com/articles/eye2011298 (Lokaliseret 22. februar 2023)

 
 

Revisionsdato

16.12.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...