Sepan®

N07CA02
 
 

Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 25 mg cinnarizin. 

Doseringsforslag

Transportsyge 

Voksne og børn > 15 år.  

25 mg ca. 1/2 time før afrejse. Efter behov kan derefter tages 12,5 mg hver 6. time. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Parkinsonisme
 • Samtidig indtagelse af alkohol eller CNS-deprimerende midler
 • Glaukom
 • Vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.

 

Bør undgås ved porfyri, da det ikke vides, om cinnarizin kan forværre tilstanden. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Cinnarizin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Dyspepsi, Kvalme.
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Sedation.
Lichenoid keratose.
Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01 %) Kolestase.
Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Ikke kendt hyppighed Subakut kutan lupus erythematosus.
Dyskinesier, Ekstrapyramidale gener.
Depression.
Ekstrapyramidale symptomer og depression er set hos ældre.
Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug.

Interaktioner

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Se endvidere Antihistaminer til systemisk brug

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Farmakodynamik

 • H1-receptorantagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning.
 • Hæmmer desuden sammentrækningen af den vaskulære glatte muskulatur ved direkte calciumantagonisme.
 • Cinnarizin har effekt ved transportsyge, vestibulært udløst kvalme og svimmelhed. Virkningsmekanismen er ikke fuldt belyst, men kan hænge sammen med den antikolinerge effekt. Påvirkning af kemoreceptor-triggerzonen (CTZ) kan også spille en rolle.
 • Virkningen indtræder efter 30-60 minutter.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) tabletter 25 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 397059
50 stk. (blister)
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

27.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...