Daktacort

D01AC20
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 10 mg hydrocortison og 20 mg miconazol (som nitrat). 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 2 gange dgl.
 • Behandlingen fortsættes til ca. 10 dage efter, at ethvert synligt spor af infektionen er forsvundet.
 • Behandlingen bør højst fortsætte i 6 uger.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre imidazolderivater.
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner fx herpes simplex og varicella.
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues.
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Latexprodukter (fx kondomer og pessarer) kan beskadiges ved kontakt med dette lægemiddel.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Hudatrofi, hududslæt, teleangiektasi, striae, hypertrikose, folliculitis og hypopigmentering kan ses ved længere tids brug af præparatet. 

Almindelige (1-10 %) Irritabilitet*.
Ikke kendt Sløret syn.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

*Set hos pædiatriske patienter.  

 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

 • Miconazol kan hæmme nedbrydningen af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A4 og CYP2C9 (fx warfarin). Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Selvom absorptionen af miconazol er lille ved topikal anvendelse, kan det ikke udelukkes, at samtidig behandling med warfarin medfører øget blødningsrisiko. INR bør derfor monitoreres både før og efter behandlingen.
 • Effekt og bivirkninger af visse lægemidler (fx orale antidiabetika og phenytoin) øges muligvis, når de administreres sammen med miconazol, og forsigtighed bør udvises.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Hydrocortison 

 • Svagt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Miconazol 

 • Hæmmer biosyntesen af ergosterol i cellemembranen hos fungi og protozoa, hvilket medfører en ændret lipidkomposition og efterfølgende cellenekrose. Miconazol har en dokumenteret klinisk virkning mod dermatofytter og Candida-species. Desuden virker miconazol antibakterielt mod visse grampositive stave og kokker.

 

Farmakokinetik

Hydrocortison 

 • Den systemiske absorption fra intakt hud er ringe (< 3%).

Miconoazol 

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Forbliver i huden i ca. 4 dage efter applikation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

  

Indholdsstoffer

Hydrocortisonsalve  20+10 mg/g  (Orifarm) salve  20+10 mg/g  (2care4)
Miconazolsalve  20+10 mg/g  (Orifarm) salve  20+10 mg/g  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Paraffinolie : salve 20+10 mg/g  (Orifarm)
Polyethylen : salve 20+10 mg/g  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) salve 20+10 mg/g  (Orifarm) 511104
15 g
61,95
(B) salve 20+10 mg/g  (2care4) 448504
15 g
61,95

Substitution

salve 20+10 mg/g
Brentacort Janssen, Hydrocortison, Miconazol, salve 20+10 mg/g
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...