Dalacin C vaginalcreme

G01AA10
 
 
Middel mod fortrinsvis grampositive kokker og anaerobe bakterier til lokal anvendelse.

Dispenseringsform

Vaginalcreme 2%. 1 g indeholder 20 mg clindamycin (som phosphat). 

Doseringsforslag

100 mg (1 applikatordosis) placeres dybt i skeden 1 gang dgl. ved sengetid i 3-7 dage.

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne
  • Aktuel eller tidligere antibiotika-associeret colitis.

Forsigtighedsregler

  • Ved længerevarende diarré bør midlet seponeres.
  • Indeholder hjælpestoffer, der kan mindske den beskyttende effekt af kondom og pessar.
  • Bør ikke anvendes sammen med andre vaginale produkter (fx tamponer).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vaginal candidiasis.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Glucosuri.
Rygsmerter.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt.
Candidiasis, Luftvejsinfektion.
Menstruationsforstyrrelser, Metroragi, Proteinuri, Udflåd, Unormal fødsel, Urinvejsinfektion, Vaginale gener, Vulvovaginitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bækkensmerter.
Erytem.
Allergiske reaktioner, Infektioner  (bakteriel).
Endometriose.
Ikke kendt Hypertyroidisme.

Interaktioner

  • Forhøjet INR og/eller blødning er rapporteret hos patienter i behandling med clindamycin i kombination med vitamin K-antagonister (bl.a. warfarin). Monitorering er derfor påkrævet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er data for ca. 1.200 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk administration uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Data tillader ikke at vurdere antallet af systemisk eksponerede.  

 

Referencer: 3715, 3711, 3716

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker bakteriostatisk over for bl.a. anaerobe grampositive bakterier som Bacteroides spp. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe (ca. 4%). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) vaginalcreme 20 mg/g  (Paranova Danmark) 412819
40 g
42,50 5,31
(B) vaginalcreme 20 mg/g  (Orifarm) 151445
40 g
111,00 13,88

Substitution

vaginalcreme 20 mg/g
Dalacin Pfizer, Clindamycin, vaginalcreme 2 %
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3715 Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F et al Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymp-tomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial Lancet 2003 361(9362) 983-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660054


3716 Muanda FT, Sheehy O, Bérard A Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study Br J Clin Pharmacol 2017 83(11) 2557-71 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171

 
 

Revisionsdato

2019-05-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...