Repatha

C10AX13
 
 

Rekombinant humant monoklonalt antistof til behandling af hyperkolesterolæmi (PCSK9-hæmmer). 

Anvendelsesområder

 • Tillæg til diætbehandling ved primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og ikke familiær) eller blandet dyslipidæmi.
 • Homozygot familiær hyperkolesterolæmi i kombination med anden lipidsænkende behandling.
 • Reduktion af den kardiovaskulære risiko (via sænkning af LDL-C) ved aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 140 mg evolocumab. 

Doseringsforslag

Primær hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi samt aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom  

Voksne 

 • 140 mg s.c. hver anden uge eller 420 mg s.c. en gang om måneden.

Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år. 

 

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi  

Voksne og børn over 10 år 

 • Initialt 420 mg s.c. en gang om måneden.
 • Efter 12 uger kan dosis titreres til 420 mg s.c. hver anden uge.
 • Patienter i aferese kan starte behandlingen med 420 mg s.c. hver anden uge.

Bemærk: Ingen erfaring vedr. børn under 10 år. 

 

Administration 

 • Ved doser på 420 mg skal hele dosis gives fortløbende inden for 30 min.
 • Gives i abdomen, lår eller overarm - der bør skiftes indstikssted fra gang til gang.
 • Se film under Instruktioner.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion (Child Pugh B) - formindsket eksponering for evolocumab er set.
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child Pugh C).

Se endvidere

Instruktioner

 

Forsigtighedsregler

Latexindhold 

Kanylehætten indeholder naturgummi (latex), der kan give allergiske reaktioner. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje, Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Urticaria
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Angioødem

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Mindst 90 dages karantæne). Donors tappeegnethed bør vurderes af læge.

Farmakodynamik

Binder selektivt til PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) og forhindrer cirkulerende PCSK9’s binding til LDL (Low Density Lipoprotein)-receptorer på overfladen af levercellerne. 

Den PCSK9-medierede nedbrydning af LDL-receptorerne modvirkes derved. Det øgede antal LDL-receptorer medfører øget nedbrydning af LDL-C (Low Density Lipoprotein-Cholesterol) og fører derved til et fald i LDL-C koncentrationen i blodet. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 dage.
 • Biotilgængelighed 72 %.
 • Fordelingsvolumen 0,05 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 11-17 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 25°C) i højst 1 måned. Evt. resterende penne opbevaret ved stuetemperatur kasseres efter 1 måned.
 • Skal opbevares beskyttet mod lys.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Kar.End.Ne) injektionsvæske, opl. i pen 140 mg 439237
1 stk.
1.975,30 1.975,30 141,09
(NBS) (Kar.End.Ne) injektionsvæske, opl. i pen 140 mg 582043
2 stk.
3.961,35 1.980,68 141,48
(NBS) (Kar.End.Ne) injektionsvæske, opl. i pen 140 mg 553814
6 stk.
11.746,40 1.957,73 139,84

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  140 mg

Mål i mm: 18,2 x 153
Repatha® 140 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

12.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...