Hidrasec®

Udgået: 05.09.2022
A07XA04
 
 

Perifert virkende antisekretorisk middel mod diarré. 

Anvendelsesområder

 • Akut diarré, når kausal behandling ikke er mulig.
 • Som supplement til kausal behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg racecadotril. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 100 mg.
 • Derefter 100 mg 3 gange dgl. før et hovedmåltid.
 • Behandling bør fortsætte, indtil der har været to normale afføringer, dog i højst 7 dage.

 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Racecadotril er ikke testet ved purulent og blodig diarré, og årsagen bør derfor udredes.
 • Erfaring savnes vedr.:
  • antibiotikaassocieret diarré
  • kronisk diarré
  • kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Biotilgængeligheden kan være nedsat hos patienter med opkastning.
 • Ved alvorlige hudreaktioner eller ved angioødem med blokering af luftveje skal racecadotril straks seponeres.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Erytem Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Angioødem Urticaria
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Erythema nodosum, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Prodrug, der hydrolyseres til den aktive metabolit thiorphan, som hæmmer enkephalinase (enzym, der især findes i epitelet i ileum). Enzxymhæmningen varer ca. 8 timer.
 • Nedsætter hurtigt den intestinale hypersekretion af vand og elektrolytter forårsaget af bl.a. inflammation, og har ingen virkning på den basale sekretion.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer. Samtidig fødeindtagelse forsinker virkningen med 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne, delvist som aktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 515140
10 stk. (blister)
Udgået 05-09-2022

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,2 x 17,8
hårde kapsler 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

29.08.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...