Hidrasec®

A07XA04
 
 

Perifert virkende antisekretorisk middel mod diarré. 

Anvendelsesområder

 • Akut diarré, når kausal behandling ikke er mulig.
 • Som supplement til kausal behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg racecadotril. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 100 mg.
 • Derefter 100 mg 3 gange dgl. før et hovedmåltid.
 • Behandling bør fortsætte, indtil der har været to normale afføringer, dog i højst 7 dage.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-40 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Racecadotril er ikke testet ved purulent og blodig diarré, og årsagen bør derfor udredes.
 • Erfaring savnes vedr.:
  • antibiotikaassocieret diarré
  • kronisk diarré
  • kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Biotilgængeligheden kan være nedsat hos patienter med opkastning.
 • Ved alvorlige hudreaktioner eller ved angioødem med blokering af luftveje skal racecadotril straks seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Erytem.
Ikke kendt Erythema multiforme, Erythema nodosum, Toksisk epidermal nekrolyse.
Angioødem.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Prodrug, der hydrolyseres til den aktive metabolit thiorphan, som hæmmer enkephalinase (enzym, der især findes i epitelet i ileum). Enzxymhæmningen varer ca. 8 timer.
 • Nedsætter hurtigt den intestinale hypersekretion af vand og elektrolytter forårsaget af bl.a. inflammation, og har ingen virkning på den basale sekretion.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer. Samtidig fødeindtagelse forsinker virkningen med 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne, delvist som aktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 100 mg
Andre:
Lactose : hårde kapsler 100 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 515140
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) hårde kapsler 100 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 442633
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) hårde kapsler 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 584543
10 stk. (blister)
ikke fast pris

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,2 x 17,8
hårde kapsler 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...