Hidrasec®

A07XA04
 
 

Perifert virkende antisekretorisk middel mod diarré. 

Anvendelsesområder

 • Akut diarré, når kausal behandling ikke er mulig.
 • Som supplement til kausal behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg racecadotril. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 100 mg.
 • Derefter 100 mg 3 gange dgl. før et hovedmåltid.
 • Behandling bør fortsætte, indtil der har været to normale afføringer, dog i højst 7 dage.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Racecadotril er ikke testet ved purulent og blodig diarré, og årsagen bør derfor udredes.
 • Erfaring savnes vedr.:
  • antibiotikaassocieret diarré
  • kronisk diarré
  • kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Biotilgængeligheden kan være nedsat hos patienter med opkastning.
 • Ved alvorlige hudreaktioner eller ved angioødem med blokering af luftveje skal racecadotril straks seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Erytem.
Ikke kendt Angioødem.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Erythema multiforme, Erythema nodosum.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Prodrug, der hydrolyseres til den aktive metabolit thiorphan, som hæmmer enkephalinase (enzym, der især findes i epitelet i ileum). Enzxymhæmningen varer ca. 8 timer.
 • Nedsætter hurtigt den intestinale hypersekretion af vand og elektrolytter forårsaget af bl.a. inflammation, og har ingen virkning på den basale sekretion.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer. Samtidig fødeindtagelse forsinker virkningen med 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Udskilles primært gennem nyrerne, delvist som aktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Racecadotrilhårde kapsler  100 mghårde kapsler  100 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 100 mg
Andre:
Lactose : hårde kapsler 100 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) hårde kapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 515140
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) hårde kapsler 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 584543
10 stk. (blister)
Udgået 28-12-2020

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,2 x 17,8
hårde kapsler 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

23.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...