Rixubis

Udgået: 01.11.2021
B02BD04
 
 

Koagulationsfaktor IX (nonacog gamma) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejset ovariecellelinje fra hamster. Anvendes ved hæmofili B. 

Anvendelsesområder

 • Behandling og profylakse af blødninger hos patienter med hæmofili B (medfødt faktor IX mangel).

  

Behandlingen bør foretages i samarbejde med hæmofilicenter. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder nonacog gamma (rekombinant koagulationsfaktor IX, antihæmofilifaktor B) svarende til ca. 250 IE, 500 IE, 1.000 IE, 2.000 IE eller 3.000 IE. 

Doseringsforslag

Voksne og børn 

Individuel dosering i henhold til bestemmelser af koagulationsfaktor IX i patientens plasma. 

Forsigtighedsregler

 • Indeholder spormængder af hamsterprotein, derfor risiko for allergiske reaktioner.
 • Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige. Patienterne bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling for shock iværksættes.
 • Alle patienter, der oplever allergiske reaktioner, bør undersøges for tilstedeværelse af inhibitor.
 • Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan behandlingen øge den kardiovaskulære risiko.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Smagsforstyrrelser.
Smerter i ekstremiteter.
Ikke kendt hyppighed Hypersensitivitet.
Udvikling af antistoffer.
Tromboemboli.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Substitutionsbehandling med fysiologisk molekyle. I praksis vil indikationen oftest være absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet eksponeres systemisk for klinisk betydende mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 uges karantæne). Donor med genetisk betinget koagulationsdefekt bør udmeldes.

Farmakodynamik

Kofaktor i det interne koagulationssystem.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 20 timer, men den hastighed, hvormed faktoren forbruges, afhænger af blødningens størrelse og patientens tilstand. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Specifik aktivitet: 200-390 IE/mg protein.
 • 1 IE svarer til aktiviteten af koagulationsfaktor IX i 1 ml normalt humant plasma.
 • pH 6,8-7,2 efter opløsning.

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i medfølgende solvens (i hætteglas) vha. af medfølgende BAXJECT II-device.
 • Se detaljeret vejledning i medfølgende brugsvejledning eller produktresumé.


Indgivelse af injektionsvæske 

 • Der bør kun anvendes:
  • Luer-Lock-sprøjte af plastik
  • Butterfly-kanyle.
 • Gives som langsom i.v. injektion med en hastighed på højst 10 ml/minut.

  

Forligelighed ved infusion  

 • Må ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker, herunder fuldblod og plasma.
 • For at mindske risikoen for agglutination af erytrocytter i slange/sprøjte skal mængden af blod i slangen begrænses. Hvis der observeres agglutination af erytrocytter, kasseres alt materiale, og indgivelsen fortsættes med en ny pakning.

  

Holdbarhed  

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske
  • Er kemisk og fysisk holdbar i højst 3 timer ved højst 30°C, men bør anvendes umiddelbart.
  • Må ikke opbevares i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Nonacog gammapulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IEpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IEpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IEpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IEpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IE

Hjælpestoffer

Andre:
Calciumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IE
L-Histidin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IE
Mannitol : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IE
Natriumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IE
Polysorbat 80 : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IE
Saccharose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IE
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IE

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 IE 461813
1 stk.
Udgået 01-11-2021
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE 102667
1 sæt
Udgået 01-11-2021
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE 155724
1 stk.
Udgået 01-11-2021
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 2000 IE 555600
1 stk.
Udgået 01-11-2021
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 3000 IE 430705
1 stk.
Udgået 01-11-2021

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...