Voltarol®

Udgået: 02.11.2020
M02AA15
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til lokal anvendelse på hud. 

Anvendelsesområder

Lokal, symptomatisk behandling af smerte ved akutte forstuvninger, forstrækninger eller blå mærker på ekstremiteter efter stump traume, fx sportsskader. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Medicinsk plaster. 1 plaster indeholder 140 mg diclofenacnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 16 år 

 • 1 plaster 2 gange dgl. Appliceres morgen og aften. Bør kun appliceres på intakt hud.
 • Højst 2 plastre dgl. Derfor kan kun ét smertende område behandles ad gangen.
 • Anvendes i højst 7 dage.

 

Bemærk: 

 • Vedr. applikation, se Håndtering.
 • Erfaring savnes vedr. > 7 dages brug.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 16 år.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kontaktdermatitis.
Eksem, Erytem, Hudkløe, Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1%) Toksisk epidermal nekrolyse.
Erythema multiforme.
Meget sjældne (< 0,01%) Angioødem.
Bronkospasme.
Fotosensibilitet.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe (ca. 6%). Bør undgås i 3. trimester på grund af teoretisk risiko for påvirkning af ductus arteriosus. Kan anvendes i 1. og 2. trimester, da absorptionen er lav, ca. 6% af den applicerede dosis, hvilket ikke skønnes at udgøre en risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID hæmmer prostaglandinsyntesen. 

Farmakokinetik

Den systematiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Hvide, 10 x 14 cm selvklæbende plastre med støttelag af polyester og beskyttelseslag af papir på den anden side. 

  

Håndtering 

  

Applikation 

 • Må kun appliceres på intakt, symptomfri hud.
 • Kan evt. fastholdes vha. net-bandage.
 • Må ikke anvendes sammen med okklusionsbandage.
 • Plastret bør ikke deles.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) plastre 140 mg 542728
2 stk.
Udgået 02-11-2020

Foto og identifikation

Plastre  140 mg

Farve: Hvid
Mål i mm: 140 x 100
Voltarol® plaster 140 mg
 
 
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

26.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. april 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...