Cortiment

A07EA06
 
 

Anvendelsesområder

 • Induktion af remission ved mild til moderat colitis ulcerosa, når behandling med mesalazin (5-ASA) er utilstrækkelig.
 • Induktion af remission ved aktiv mikroskopisk colitis.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 9 mg budesonid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 9 mg om morgenen med eller uden mad.
 • Anvendes i op til 8 uger.

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Depottabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Truende tarmperforation
 • Lokal bakteriel eller viral infektion.

Forsigtighedsregler

 • Leverinsufficiens.
 • Ved kontinuerlig anvendelse bør der observeres for systemisk påvirkning, se i øvrigt Glukokortikoider.
 • Depottabletterne indeholder soja. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Palpitationer
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Nedsat plasma-kortisol
Metabolisme og ernæring Hyperkorticisme, Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Depression Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Menstruationsforstyrrelser
Hud og subkutane væv Acne
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Leukocytose
Mave-tarm-kanalen Flatulens
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Glaukom, Katarakt, Sløret syn
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet
Hud og subkutane væv Purpura
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Der er også set bivirkninger, som er typiske ved systemisk brug af glukokortikoider

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Cortiment

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Biotilgængeligheden er lav for denne dispenseringsform. For glukokortikoider findes der mange data, som ikke tyder på en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Cortiment medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Cortiment påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Cortiment påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Glukokortikoid med antiinflammatorisk virkning i tarmen. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke klarlagt.
 • Virker overvejende lokalt.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 10 %.
 • Fordelingsvolumen 0,043 l/kg.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 13-14 timer.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til overvejende inaktive metabolitter.
 • Depottabletterne frigiver det aktive stof jævnt gennem hele colon.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 9 mg, Ferring  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 9 mg (kan dosisdisp.)
Cortiment
065339
30 stk. (blister)
985,85 32,86 32,86

Foto og identifikation

Foto

Depottabletter  9 mg

Præg:
MX9
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,8 x 9,8
depottabletter 9 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...