Fusidinsyre "2care4"

Udgået: 29.05.2023
S01AA13
 
 

Smalspektret antibiotikum til lokal anvendelse. Fortrinsvis med virkning på stafylokokker. Desuden en vis effekt ved lokalbehandling over for streptokokker og haemophilus, men chloramphenicol bør dog foretrækkes her. 

Anvendelsesområder

  • Øjeninfektioner (fx conjunctivitis, meibomitis, blefaritis), forårsaget af fusidinsyrefølsomme bakterier
  • Profylaktisk ved cornea abrasio og corpus alienum corneae.

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension 1 %, i tube. 1 g indeholder 10 mg fusidinsyre. 

Doseringsforslag

  • 1 dråbe i det afficerede øje 2 gange i døgnet er tilstrækkelig på grund af depotvirkning (12 timer).
  • Behandlingen bør fortsættes til behandlingseffekt.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser fjernes før applikation og tidligst indsættes 12 timer efter afsluttet behandling.
  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser.
  • Den mikrokrystallinske fusidinsyre kan forårsage ridser i kontaktlinserne eller cornea.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Okulær hyperæmi, Sløret syn  (forbigående) Øjenirritation, Øjenkløe
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (bl.a. brændende følelse, svien, smerter)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Tåreflåd, Øjenlågsødem
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitet
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Corneaerosion*, Forværret conjunctivitis
Immunsystemet Urticaria

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Skal anvendes med forsigtighed hos patienter med tørre øjne og hos patienter, hvor hornhinden kan være kompromitteret. Patienter bør monitoreres under langvarig anvendelse. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkningsspektrum. Se Fusidin (systemisk brug).

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, suspension 1 % 562106
5 g
Udgået 29-05-2023

Substitution

øjendråber, suspension 1 %
Fucithalmic Amdipharm, Fusidin, øjendråber, suspension 1 %
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

19.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...