Junik

Udgået: 12.07.2021
R03BA01
 
 

Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationsspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 100 mikrogram beclometasondipropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

Dosis afhænger af astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol.  

 

Hos patienter, som ikke i forvejen har været i behandling med inhalationssteroid, anbefales det at starte med lavdosis (100-250 mikrogram i døgnet for voksne og 50-100 mikrogram i døgnet for børn) eller middeldosis (250-500 mikrogram i døgnet for voksne og 100-200 mikrogram i døgnet for børn). 

Kan anvendes i lav dosis sammen med korttidsvirkende β2-agonist (SABA) ved p.n. behandling (trin 1 og 2 i GINA behandlingsguideline) (2518)

 

Bemærk: 

 • Film med instruktion i brugen af de forskellige inhalationsdevices kan ses under "Instruktioner".
Referencer: 2518

Instruktioner

Film med instruktion i brugen af inhalationsdevice kan ses på AeroBec®.  

 

Forsigtighedsregler

 • For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning.
 • Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Oral candidiasis.
Hovedpine.
Halsgener, Hoste, Hæshed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Sløret syn.
Svimmelhed.
Tremor.
Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Bronkospasme.
Meget sjældne (< 0,01 %) Væksthæmning.
Glaukom, Katarakt.
Fald i knoglemineraltætheden.
Binyrebarkinsufficiens.
Eosinofil pneumoni.
Erytem, Purpura.
Ikke kendt Hyperkorticisme.
Adfærdsforstyrrelse, Aggressivitet, Angst, Depression, Hyperaktivitet.

 

 • Paradoks bronkospasme ses i sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppression, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Kombination med ritonavir kan øge den systemiske virkning af beclometason. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for inhalationsbehandling data for 1.400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3859, 3868

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption fra luftvejene er ringe.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme. Oral biotilgængelighed er 10-15%.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Beholderen tages ud af inhalatoren.
 • Plasthylsteret rengøres ved at lade varmt vand løbe igennem i ca. ½ minut, hvorefter det lufttørres.
 • Beholderen sættes tilbage i hylsteret, når dette er tørt.

Indholdsstoffer

Beclometasondipropionatinhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis  (2care4) inhalationsspray, opløsning  100 mikrogram/dosis  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Ethanol : inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis  (2care4) , inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis  (2care4) 050525
200 doser
Udgået 12-07-2021
(B) inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis  (Orifarm) 407501
200 doser
Udgået 28-06-2021

Substitution

inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis
Aerobec TEVA, Beclometasondipropionat, inhalationsspray, opløsning 100 mikrogram/dosis Genordn. B
 

Referencer

2518. GINA. Global Strategy for Asthma management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2020; , https://ginasthma.org/ (Lokaliseret 20. april 2020)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3859. de Aguiar MM, da Silva HJ, Rizzo JÂ, Leite DF et al. Inhaled beclomethasone in pregnant asthmatic women--a systematic review. Allergol Immunopathol (Madr). 2014; 42(5):943-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23830308 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3868. Greenberger PA, Patterson R. Beclomethasone diproprionate for severe asthma during pregnancy. Ann Intern Med. 1983; 98(4):478-80, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6838070 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

02.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...