Tadim

Udgået: 31.12.2018
J01XB01
 
 

Anvendelsesområder

Kolonisering eller infektion i lungerne med polymyxinfølsomme Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose.  

Dispenseringsform

Pulver til opløsning til nebulisator. 1 hætteglas indeholder 1 mill. IE svarende til ca. 80 mg colistimethatnatrium. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 2 år. 1-2 mill. IE 2-3 gange dgl.

Nærmere specificeret: 

 • Første kolonisering
  • Voksne og børn > 2 år. 2 mill. IE 2 gange dgl. i 3 uger i kombination med systemisk virkende antibiotika.
 • Intermitterende kolonisering eller infektion (mindre end 3 positive dyrkninger af Pseudomonas aeruginosa inden for 6 mdr.)
  • Voksne og børn > 2 år. Højst 2 mill. IE 3 gange dgl. i op til 3 mdr. i kombination med systemisk virkende antibiotika.
 • Kronisk kolonisering (mindst 3 positive dyrkninger af Pseudomonas aeruginosa inden for 6 mdr.)
  • Voksne og børn > 2 år. 1-2 mill. IE 2 gange dgl. evt. kombineret med systemisk virkende antibiotika.
  • Børn < 2 år. 0,5-1 mill. IE 2 gange dgl. Højst 2 mill. IE dgl.

Bemærk: 

 • I polymyxiner findes omregningstabel for styrkeangivelser i IE colistimethatnatrium henholdsvis i mg colistinbase-aktivitet.
 • Patienten bør fortsætte med lungefysioterapi.
 • Ved flere interventioner anbefales følgende rækkefølge: bronkodilatator, lungefysioterapi, andre lægemidler til inhalation og sidst colistimethatnatrium.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-50 ml/min.

  Inhalation med nubulator: Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for polymyxiner.
 • Myasthenia gravis.

Forsigtighedsregler

 • Nyrefunktionen bør monitoreres, før behandlingen påbegyndes
 • Porfyri.
 • Første dosis bør administreres under lægeopsyn
 • Forudgående dosering med et bronkiedilaterende middel anbefales.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Smagsforstyrrelser.
Dysfoni, Dyspnø, Halsirritation, Hoste.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Astma, Bronkospasme, Hæmoptyse, Oppression.
Artralgi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tandsmerter.
Angst, Kramper, Somnolens.
Hypersensitivitet.
Ikke kendt Oral candidiasis.

Interaktioner

 • Colistimethatnatrium kan forlænge ikke-depolariserende muskelrelakserende midlers virkning.
 • Samtidig indgift af potentielt nefrotoksiske stoffer, specielt aminoglykosider og vancomycin, kan øge risikoen for nefrotoksiske bivirkninger.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter intramuskulær administration er den relative vægtjusterede dosis under 3%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Ved inhalation er eksponering endnu lavere, da den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Ødelægger funktionen af bakteriernes cytoplasmamembran og virker derfor baktericidt på bakterier såvel i hvile som i vækstfase.
 • Er bredspektret og har bl.a. effekt over for:
  • Acinetobacter arter
  • Haemophilus influenzae
  • Klebsiella arter
  • Pseudomonas aeruginosa.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 

 • Tilberedning af opløsning til nebulisator
  • Pulveret opløses i sterilt vand, en blanding af sterilt vand og isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske (1:1) eller isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske.
  • Mængden af væske afhænger af den anvendte nebulisator.
  • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 

 • Brugsfærdig opløsning til nebulisator i originalt hætteglas er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE  (2care4) 385691
30 stk. uden disc
Udgået 17-12-2018
(B) pulver til opløsning til nebulisator 1.000.000 IE  (Paranova Danmark) 470502
30 stk. uden disc
Udgået 31-12-2018
 
 

Revisionsdato

2018-12-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. juni 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...