Letrozol "Orion"

Udgået: 29.06.2020
L02BG04
 
 
Antineoplastisk middel, antiøstrogen. Selektiv aromatasehæmmer.

Anvendelsesområder

 • Hormonafhængig fremskreden mammacancer hos postmenopausale kvinder.
 • Forlænget adjuverende behandling af hormonafhængig tidlig mammacancer hos postmenopausale kvinder, som forud har modtaget standard adjuverende behandling med tamoxifen i 5 år.

 

Der er ikke påvist effekt hos patienter med østrogenreceptornegative tumorer. 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg letrozol. 

Doseringsforslag

2,5 mg dgl. Ved respons fortsættes behandlingen indtil progression af tumor. 

 

Bemærk 

 • Glemt dosis skal tages straks, hvis der er mindst 2-3 timer til næste dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 10 ml/min. Erfaring savnes ved GFR < 10 ml/min. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Letrozol kan ikke supprimere østrogenproduktionen hos præmenopausale og bør derfor ikke anvendes, medmindre behandlingen forudgås af anden type hæmning af østrogenproduktionen. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Artralgi.
Hyperkolesterolæmi.
Hedeture.
Kraftesløshed, Træthed.
Øget svedtendens.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Alopeci, Hududslæt, Tør hud.
Artritis, Knoglesmerter, Myalgi, Osteoporose.
Depression.
Fraktur.
Hypertension, Ødemer.
Svimmelhed.
Brystsmerter, Vaginalblødning.
Hovedpine.
Nedsat appetit, Øget appetit.
Palpitationer.
Vægtøgning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angst.
Cerebrovaskulære tilfælde, Dyb venetrombose, Tromboflebitis.
Dyspnø.
Dysæstesi, Hukommelsesbesvær, Karpaltunnelsyndrom.
Katarakt, Sløret syn.
Leukopeni.
Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
Stomatitis.
Tumorsmerte.
Urinvejsinfektion.
Sjældne (0,01-0,1%) Arteriel trombose, Lungeemboli.
Seneruptur.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Erythema multiforme.
Hepatitis.
Toksisk epidermal nekrolyse.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af letrozol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Kompetitiv hæmmer af enzymet aromatase, som omdanner androgener til estron og estradiol. Via reduktion i koncentrationen af cirkulerende estradiol kan væksten af østrogenfølsomme tumorer hæmmes.

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt, uafhængig af samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Steady state efter 2-6 uger.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 og CYP2A6 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 døgn.
 • Ca. 6% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg 585675
100 stk. (blister)
Udgået 29-06-2020

Substitution

filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Femar Novartis, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "2care4" (Parallelimport), Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Abacus Medicine" (Parallelimport), Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Accord" Accord, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Medical Valley" Medical Valley, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Stada" STADA Nordic, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
Letrozol "Teva" TEVA, Letrozol, filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,1 x 6,1
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

22.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...