Lestid®

Udgået: 17.05.2021
C10AC02
 
 

Syrebindende anionbytter, hæmmer bl.a. galdesyrereabsorption. 

Anvendelsesområder

Svære tilfælde af hyperkolesterolæmi som supplement til kolesterolsænkende diæt. 

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til oral suspension, enkeltdosis. 1 pulver indeholder 5 g colestipolhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 5 g 1-2 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis. 5-30 g dgl. fordelt på 1-3 doser, evt. 5-15 g ved sengetid.
 • Dosisøgning bør ske med 5 mg med mindst 4 ugers mellemrum.

 

Børn 

 • Initialt 5-10 g dgl. fordelt på 1-3 doser.
 • Om nødvendigt stigende, evt. til voksendosis.


Bemærk: 

 • Behandling af børn under 15 år er en specialistopgave.
 • Pga. risiko for nedsat absorption bør der være et interval på:
  • Mindst 1 time fra indtag af anden oral medicin og til indtag af colestipol
  • Mindst 4 timer fra indtag af colestipol og til indtag af anden oral medicin.
 • 1 pulver blandes med mindst 100 ml vand, mælk, suppe eller saft. Der omrøres kraftigt for at danne en suspension.

Forsigtighedsregler

 • Blødningstendens kan optræde pga. nedsat absorption af vitamin K.
 • Ved biliær cirrose gives A-, D-, E- og K-vitamin profylaktisk.
 • Forsigtighed ved sygdomme, der øger kolesterol i blodet, fx. alkoholisme, hypotyreose, diabetes mellitus, nefrotisk syndrom, dysproteinæmi og obstruktiv leversygdom. Disse sygdomme bør om muligt være velbehandlede inden behandling med colestipol.
 • Serumtriglycerid bør kontrolleres, idet persisterende hypertriglyceridæmi kan forekomme.
 • Ved behandling af børn bør vækst og udvikling monitoreres (pga. evt. påvirket absorption af fedtopløselige vitaminer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Obstipation.
Hovedpine, Migræne.
Sinushovedpine.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Hæmatokeksi, Hæmorideblødning, Kvalme, Meteorisme, Opkastning.
Træthed.
Artralgi, Artritis, Muskuloskeletale smerter, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris.
Gastro-duodenale ulcera.
Svimmelhed.
Cholecystitis.
Dyspnø.
Dermatitis.
Perifere ødemer.
Ikke kendt Blødningstendens, Hypoprotrombinæmi.
Hypotyroidisme.
Hypercalcæmi, Hyperchloræmisk acidose, Vitaminmangel  (fedtopløselige vitaminer; A, D, E og K).

Hypoprothrombinæmi og blødningstendens kan ses pga. vitamin K-mangel. 

Interaktioner

 • Colestipol binder anioner og absorptionen af en række midler kan formindskes. Det tilrådes derfor at intervallet mellem indtaget af colestipol og andre midler, skal være så langt som muligt. Andre midler bør generelt indtages mindst 1 time før eller 4 timer efter colestipol.
 • For tetracyclin, benzylpenicillin, furosemid, hydrochlorthiazid, gemfibrozil nedsættes absorptionen kraftigt ved kombination med colestipol. Gemfibrozil kan tages tidsforskudt med mindst 2 timer og hydrochlorthiazid med mindst 4 timer i forhold til colestipol.
 • Serum-digoxin bør kontrolleres under behandlingen med colestipol og efter evt. seponering.
 • Colestipol kan nedsætte AUC for diltiazem med ca. 25% og dosisjustering af diltiazem kan være nødvendig.
 • Colestipol kan øge udskillelsen af diclofenac og diclofenac bør tages mindst 4 timer før colestipol.
 • Absorptionen af folsyre og vitamin D og K kan ligeledes nedsættes, især hos patienter med bestående fedtmalabsorption, eller hvor dosis er høj. I disse tilfælde anbefales tilskud af de nævnte vitaminer.
 • Kan reducere eksponeringen af mycofenolsyre og mycofenolatmofetil og dermed reducere virkningen af disse midler.
 • Galdesyrebindende midler kan desuden påvirke absorptionen af orale fosfattilskud.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  

Referencer: 1550

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorberes ikke.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Indeholder en aktiv anionbyttergruppe, bundet til et inaktivt polymerskelet. I tarmen udveksles chlorid med galdesyrer, som fjernes med afføringen. Galdesyretabet fører til øget omdannelse af kolesterol til galdesyrer, som efterfølgende fører til en øget udskillelse af kolesterol.
 • Virkning på kolegen kløe kan forventes efter ca. 1 uge.
 • Virkning på total-kolesterol ses inden for 1 måned.

Farmakokinetik

 • Absorberes ikke fra mave-tarmkanalen.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller som ikke tåler disse lægemidler. 


For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til oral suspension, endosis 5 g 525816
50 x 5 g
Udgået 17-05-2021

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

07.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...