Dipyridamol "Actavis"

B01AC07
 
 

Trombocytfunktionshæmmende middel. 

Anvendelsesområder

Sekundær profylakse af iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi sammen med acetylsalicylsyre. 

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 200 mg dipyridamol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 200 mg morgen og aften med eller uden mad.
 • Ved utålelig hovedpine i starten af behandlingen, kan der forsøgsvis i 1. uge doseres med 1 depotkapsel ved sengetid og lavdosis acetylsalicylsyre om morgenen.


Bemærk 

 • Depotkapslerne skal synkes hele.
 • Depotkapslerne må ikke tygges.
 • Der er begrænset erfaring vedr. børn og unge < 17 år.

Forsigtighedsregler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved følsomhed for hypotension, fx ved 

 • alvorlig koronararteriesygdom
 • akut myokardieinfarkt
 • ustabil angina pectoris.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Svimmelhed.
Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angina pectoris.
Sjældne (0,01-0,1%) Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Blødningstendens, Trombocytopeni.
Bronkospasme.
Hypotension.

Interaktioner

 • Dipyridamol kan øge den hypotensive virkning af antihypertensiva.
 • Samtidig behandling med dipyridamol og adenosin bør undgås, eller dosis af adenosin bør nedsættes markant, da dipyridamol potenserer den antihypertensive effekt af adenosin.
 • Dipyridamol bør pauseres 48 timer inden stresstest med intravenøs adenosin-lignende stoffer.
 • Der er øget blødningsrisiko ved samtidig behandling med antikoagulantia og trombocythæmmere.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Administration af xantinderivater (fx theophyllin) kan modvirke den hæmodynamiske virkning af overdosering med dipyridamol. 

Farmakodynamik

Hæmmer optagelsen af adenosin i trombocytter, hvorved niveauet af c-AMP i trombocytterne øges. Herved opnås en hæmning af trombocytfunktionen. Har også en kardilaterende virkning.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60% (tabletter) og 70% (depotkapsler).
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time (tabletter) og 2-3 timer (depotkapsler).
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Udskilles væsentligst med galden (enterohepatisk kredsløb).
 • < 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over 10-14 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i tæt lukket original beholder for at beskytte mod fugt.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 100 dage.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde depotkapsler 200 mg 395091
60 stk.
215,75 7,19

Substitution

hårde depotkapsler 200 mg
Dipyridamol "Alternova" Alternova, Dipyridamol, hårde depotkapsler 200 mg
Persantin Retard Boehringer Ingelheim, Dipyridamol, hårde depotkapsler 200 mg
 

Foto og identifikation

Hårde depotkapsler  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,3 x 23,8
hårde depotkapsler 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...