Ultracortenol®

S01BA04
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjensalve 0,5 %. 1 g indeholder 5 mg prednisolon (som pivalat). 

Doseringsforslag

Øjensalve. Appliceres 2-3 gange dgl.  

Instruktioner

Sådan bruger du øjensalve

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Akut herpes simplex uden samtidig behandling med aciclovir
 • Varicellae og andre virussygdomme i cornea og conjunctiva
 • Okulær tuberkulose
 • Okulær svampeinfektion
 • Ubehandlede okulære bakterielle infektioner
 • Allergi over for indholdsstofferne, specielt lanolin.

Forsigtighedsregler

 • Ved anvendelse i mere end 14 dage bør det intraokulære tryk kontrolleres. Hos børn kan forhøjet intraokulært tryk forekomme hyppigere, i sværere grad og hurtigere end hos voksne.
 • Steroid kan accelerere kataraktudvikling og vækst af svampe.
 • Forsigtighed ved behandling af patienter med diabetes mellitus. Disse patienter kan være prædisponeret for øget intraokulært tryk og/eller katarakt dannelse.
 • Bør ikke anvendes sammen med kontaktlinser, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjenirritation.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Keratitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Corneal udtynding  (efter langtidsbrug), Corneaperforation, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt, Synsforstyrrelser  (synsfeltdefekter).
Ikke kendt hyppighed Ptose.
 • Intraokulær trykforhøjelse debuterer typisk 2-8 uger efter start på behandlingen. Ubehandlet kan opstå glaukom med blivende synsfelttab. Trykstigningen kan også ses hos børn. 
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

 

Se endvidere Glukokortikoider ved øjensygdomme

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Syntetisk glukokortikoid.
Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjensalve 0,5 % 485006
5 g
138,00 27,60

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

24.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...