Lymelysal

J01AA04
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af tetracyclinfølsomme bakterier, fx som alternativ ved Chlamydia-infektioner
 • Langtidsbehandling ved svær acne.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 300 mg lymecyclin. 

Doseringsforslag

Infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år. 300 mg 2 gange dgl.


Acne 

 • Voksne. 150-300 mg dgl. gennem flere måneder.


Urethritis/cervicitis forårsaget af Chlamydia 

 • Voksne. 300 mg 2 gange dgl. i 1 uge, ved kompliceret Chlamydia-infektion i minimum 10 dage.

 

Bemærk: 

 • Dosis bør tages sammen med et let måltid og et glas vand. Herved nedsættes frekvensen af dyspeptiske gener, som skyldes lokalirritation.
 • Samtidig indgift af mælkeprodukter hæmmer kun i ringe grad absorptionen.
 • Bør ikke anvendes til børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis bør nedsættes. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Er fotosensibiliserende, og derfor bør solbadning og brug af solarier undgås.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis pga. risiko for forværring af denne sygdom.
 • Forsigtighed ved systemisk lupus erythematosus pga. risiko for forværring af denne sygdom.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Migræne.
Ikke kendt Neutropeni, Trombocytopeni.
Synsforstyrrelser.
Clostridioides difficile colitis, Emaljehypoplasi og misfarvning af tandemaljen hos børn, Pancreatitis, Ulcerationer og strikturer i øsofagus.
Svimmelhed.
Leverpåvirkning.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Benign intrakraniel trykstigning.
Nyrefunktionspåvirkning.
Erytem, Fotosensibilitet.
 • Udstående fontaneller er set hos spædbørn.
 • Benign intrakraniel trykstigning (hypertension) er set hos voksne. Ved tegn på intrakraniel trykstigning (hypertension) bør behandlingen seponeres.
 • Lymecyclin bør seponeres, hvis der er tegn på øget intrakranielt tryk, som forsvinder hurtigt efter seponering.
 • Ved langtidsbehandling med tetracycliner er der rapporteret brun-sort mikroskopisk misfarvning af glandula tyroidea, men ingen ændring i tyroidea-funktion.

Interaktioner

 • Tetracycliner udviser in vitro antagonisme over for: 
  • penicilliner
  • cefalosporiner
  • aminoglykosider.
 • Antacida, jernpræparater, obstipantia og mineralpræparater, der indeholder: 
  • calcium
  • magnesium
  • aluminium
  • zink
  hæmmer absorptionen af tetracycliner. Dette gælder også mælkeprodukter.
  Er indgift af sådanne præparater nødvendig, bør en tidsforskydning i forhold til indgift af tetracycliner på mindst 3 timer sikres.
 • Isotretinoin øger i kombination med tetracycliner risikoen for benign intrakraniel trykstigning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for mere end 600 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Tetracycliner er kontraindicerede i 2. og 3. trimester, da de indbygges i fosterets tand- og knoglevæv og kan give leverskade hos moderen. Se endvidere Tetracycliner og tigecyclin (antibiotika til systemisk brug)

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Optages i mikroorganismerne ved en aktiv transportmekanisme.
 • Bindes reversibelt til 30 S-delen af ribosomerne, hvorved proteinsyntesen hæmmes.
 • Virkningen er bakteriostatisk.
 • Resistensbestemmelse udføres med tetracyclin.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Følgende bakterier er fra naturens side fuldt følsomme:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • α-hæmolytiske og non-hæmolytiske streptokokker
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
   • Brucella spp.
   • Leptospira spp.
   • Treponema pallidum.
  • Følgende er intermediært følsomme:
   • Staphylococcus aureus
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • Yersinia spp.
   • Haemophilus influenzae
   • Bordetella pertussis
   • Bacillus spp.
   • Bacteroides spp.
  • Virker desuden på:
   • Rickettsia spp.
   • Borrelia burgdorferi
   • Chlamydia spp.
   • Legionella spp.
   • Mycoplasma spp.
  • Visse Proteus spp., Enterococcus faecalis og Pseudomonas aeruginosa er primært resistente.
  • Virker langsomt på malaria og kan kun anvendes til forebyggelse af malaria.

Farmakokinetik

 • Lymecyclin er en prodrug, som i tarmvæggen omdannes til den aktive substans tetracyclin.
 • Biotilgængelighed ca. 65%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid 7-14 timer pga. enterohepatisk cirkulation.
 • Udskilles med galden og gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • Ved behandling af svær acne, hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig virkning, og hvor et tetracyclin har vist effekt.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 300 mg 051865
20 stk. (blister)
140,80 14,08
(B) hårde kapsler 300 mg 395831
100 stk. (blister)
222,60 4,45

Substitution

hårde kapsler 300 mg
Lymecyclin "Actavis" TEVA, Lymecyclin, hårde kapsler 300 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Gul
Mål i mm: 7,4 x 24
hårde kapsler 300 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

30.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...