Truberzi

Udgået: 16.12.2019
A07DA06
 
 

Opioidreceptoragonist til behandling af diarré-domineret colon irritable. 

Anvendelsesområder

Behandling af diarré-domineret colon irritable (IBS-D) hos voksne. 

 

Behandling med eluxadolin må kun initieres og overvåges af læger med erfaring i diagnostik og behandling af mave-tarm-sygdomme. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 75 mg eller 100 mg eluxadolin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Sædvanligvis 100 mg 2 gange dgl.
 • Ved lav tolerans nedsættes dosis til 75 mg 2 gange dgl.

 

Ældre ≥ 65 år 

 • Initialt 75 mg 2 gange dgl.
 • Dosis kan evt. øges til 100 mg 2 gange dgl.

 

Bemærk 

 • Tabletterne tages sammen med mad om morgenen og aftenen.
 • Glemt dosis kan tages inden for 4 timer efter tidspunktet for den glemte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion (Child-Pugh A-C). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alkoholoverforbrug.
 • Kendt eller mistænkt:
  • Galdevejsobstruktion
  • Sygdom i eller dysfunktion af sphincter Oddi.
 • Manglende galdeblære.
 • I relation til pancreas:
  • Anamnese med pancreatitis
  • Kendte eller mistænkte strukturelle sygdomme i pancreas.
 • I relation til obstipation:
  • Kronisk eller alvorlig obstipation
  • Anamnese med sequelae efter obstipation
  • Kendt eller mistænkt mekanisk gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidig behandling med OATP1B1-inhibitorer, fx ciclosporin eller visse antiretrovirale midler.

Forsigtighedsregler

 • Eluxadolin øger risikoen for panceratitis (i nogle tilfælde med letal udgang) og spasmer i sphincter Oddi. De fleste tilfælde af alvorlig pancreatitis forekom hos patienter uden galdeblære (hvor eluxadolin er kontraindiceret). Se endvidere Bivirkninger.
 • Patienten skal informeres om:
  • Symptomerne på spasmer i sphincter Oddi, hvor behandlingen skal seponeres, og hvor lægen kontaktes.
  • Symptomer på pancreatitis, hvor lægen straks skal kontaktes.
  • At undgå kronisk eller akut alkoholoverforbrug.
  • At seponere behandlingen og kontakte læge ved nyopståede eller forværrede abdominalsmerter.
  • At seponere behandlingen og kontakte læge ved alvorlig obstipation i mere end 4 dage.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Flatulens, Forhøjet ALAT/ASAT, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning.
Døsighed, Svimmelhed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Pancreatitis.
Ikke kendt Hypersensitivitet  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, dyspnø).

Alvorlige tilfælde af pancreatitis og spasmer i sphincter Oddi er rapporteret primært i løbet af en uge efter initiering af behandlingen, se endvidere Forsigtighedsregler

Interaktioner

 • Samtidig behandling med OATP1B1-inhibitorer, fx ciclosporin eller visse antiretrovirale midler, kan øge eksponeringen for eluxadolin. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der kan forårsage obstipation, bør undgås.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af høje doser af OATP1B1-substrater, fx atorvastatin eller simvastatin, pga. øget eksponering af disse midler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Har både stimulerende og hæmmende effekt på forskellige opioidreceptorer i tarmvæggen. Herved hæmmes frigørelsen af bl.a. acetylkolin med øget intestinal transittid til følge.  

Farmakokinetik

Biotilgængeligheden skønnes at være lav pga. ringe absorption og høj first pass-metabolisme.  

Indholdsstoffer

Eluxadolinfilmovertrukne tabletter  75 mgfilmovertrukne tabletter  100 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 75 mg, filmovertrukne tabletter 100 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Gastroente) filmovertrukne tabletter 75 mg (kan dosisdisp.) 457232
56 stk. (blister)
Udgået 16-12-2019
(NBS) (Gastroente) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 388068
56 stk. (blister)
Udgået 16-12-2019

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  75 mg

Præg:
FX 75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7 x 17
filmovertrukne tabletter 75 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
FX 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys fersken
Mål i mm: 8 x 19,3
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

10.12.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. maj 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...