Jalra®

A10BH02
 
 

Oralt antidiabetikum. Dipeptidylpeptidasehæmmer

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2 som supplement til kostregulering, motion og vægttab for at forbedre glykæmisk kontrol: 

 • Som monoterapi, når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance.
 • I kombination med andre lægemidler til behandling af diabetes, herunder insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg vildagliptin. 

Doseringsforslag

Som monoterapi, i kombination med metformin eller glitazon, i kombination med metformin og sulfonylurinstof eller i kombination med insulin (med eller uden metformin) 

 • Voksne. 100 mg dgl. fordelt på 2 doser.


I kombination med sulfonylurinstof 

 • Voksne. 50 mg dgl. om morgenen.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. kombination med metformin og et glitazon.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 50 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for en DPP-IV-hæmmer. 

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionstest skal udføres før opstart med vildagliptin samt hver 3. måned det første år og derefter regelmæssigt. Forhøjede levertransaminaser bekræftes ved en sekundær evaluering af leverfunktionen, og derefter monitoreres med hyppige leverfunktionstest, indtil værdierne er normaliseret. Ved øgning i ASAT eller ALAT på 3 gange øvre normalværdi, bør vildagliptin seponeres.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis bør vildagliptin seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Bør ikke anvendes ved type 1-diabetes.
 • Let til moderat hjerteinsufficiens.
 • Bør ikke anvendes ved diabetisk ketoacidose.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved svær hjertesvigt. Vildagliptin er testet hos patienter med hjertesvigt (NYHA I-III), og i forsøgene blev der ikke set nogen forværring af hjertesvigt eller udvikling af præ-hjertesvigtstilstande. Der er forsat begrænset data på NYHA III og ingen for NYHA IV, hvor behandling bør undgås.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-øsofageal refluks, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed Kraftesløshed, Kulderystelser
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi*
Nervesystemet Tremor Hovedpine
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Flatulens, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Meget sjældne (< 0,01 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis, Rhinoré
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis  (herunder bulløs pemfigiod)

* Er set med denne hyppighed ved kombination med metformin, glitazoner eller sulfonylurinstoffer. Hypoglykæmi er set med lavere hyppighed i monoterapi. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Vildagliptin er vægtneutral.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85 %.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Hovedparten hydrolyseres i nyrerne til inaktiv metabolit.
 • Ca. 23 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 50 mg 161998
90 stk. (blister) (2care4)
577,00 6,41 12,82

Substitution

tabletter 50 mg
Galvus Novartis, Vildagliptin, tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg

Præg:
NVR, FB
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

23.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...