Terra-Cortril

D07CA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Dermatitis, især allergiske og toksiske eksemer
 • Psoriasis inficeret med tetracyclinfølsomme bakterier.

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 10 mg hydrocortison og 30 mg oxytetracyclin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 2-4 gange dgl. i højst 6 uger.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner fx herpes simplex og varicella
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Hudatrofi, hududslæt, teleangiektasi, striae, hypertrikose, folliculitis og hypopigmentering kan ses ved længere tids brug af præparatet.  

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Hudirritation, Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder kontaktdermatitis)
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke tilstrækkelige data for absorption af lokalt appliceret tetracyclin. Absorptionen af hydrocortison er ringe. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke tilstrækkelige data for systemisk absorption af lokalt appliceret tetracyclin. Absorptionen af hydrocortison er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Hydrocortison 

Svagt virkende glukokortikoid.
Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:  

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Oxytetracyclin 

 • Tetracyclin-antibiotikum. Metaboliseringsprodukt fra Streptomyces rimosus.
 • Er primært bakteriostatisk og menes at udøve sin antibakterielle virkning gennem hæmning af proteinsyntesen.
 • Er aktivt over for et bredt spektrum af gramnegative og grampositive bakterier.

Farmakokinetik

Hydrocortison 

 • Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion.

Oxytetracyclin 

 • Ingen oplysninger.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
salve 10 + 30 mg/g  (Paranova Danmark)
Hydrocortison (10 mg/g)
Oxytetracyclin (30 mg/g)
Andre
10 + 30 mg/g  (Orifarm)
Hydrocortison (10 mg/g)
Oxytetracyclin (30 mg/g)
Andre
10 + 30 mg/g  (2care4)
Hydrocortison (10 mg/g)
Oxytetracyclin (30 mg/g)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) salve 10 + 30 mg/g  (Paranova Danmark) 465574
15 g
93,70 6,25
(B) salve 10 + 30 mg/g  (Orifarm) 479705
15 g
93,70 6,25
(B) salve 10 + 30 mg/g  (2care4) 397860
15 g
96,95 6,46

Substitution

salve 10 + 30 mg/g
Hydrocortison med Terramycin Pfizer, Hydrocortison, Oxytetracyclin, salve 10 + 30 mg/g
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

18.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...