Ucedane

A16AA05
 
 

Middel til behandling af hyperammoniæmi på grund af N-acetylglutamatsyntasemangel samt organiske acidæmier. 

Anvendelsesområder

Hyperammoniæmi på grund af N-acetylglutamatsyntasemangel, propionacidæmi, methylmalonacidæmi og isovalerianeacidæmi. 


Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til behandling af metaboliske sygdomme med hyperammoniæmi. 

Dispenseringsform

Dispergible tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg (3 delekærve) cargluminsyre. 

Doseringsforslag

 • Initialt fra første levedag 100-250 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 2-4 doser.
 • Vedligeholdelsesdosis 10-100 mg/kg legemsvægt/døgn.
 • Dosis justeres individuelt med henblik på at opretholde normale ammoniumniveauer i blod.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages før et måltid.
 • Tabletterne opslæmmes i mindst 5-10 ml vand umiddelbart før indtagelse.
  • De opslæmmede tabletter kan kommes på kold, blød mad.
  • De opslæmmede tabletter kan også gives via nasogastrisk sonde vha. en sprøjte.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.
  • Startdosis er 50-125 mg/kg legemsvægt/døgn ved hyperammonæmi pga. NAGS-mangel eller organisk acidæmi.
  • Ved langtidsbrug vil daglig dosis være i området fra 5-50 mg/kg legemsvægt/døgn og bør justeres individuelt for at opretholde normale ammoniak plasmaniveauer.
 • GFR 0-30 ml/min.
  • Startdosis er 15-40 mg/kg legemsvægt/døgn. ved hyperammonæmi pga. NAGS-mangel eller organisk acidæmi.
  • Ved langtidsbrug vil daglig dosis være i området fra 2-20 mg/kg legemsvægt/døgn og bør justeres individuelt for at opretholde normale ammoniak plasmaniveauer.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Hududslæt

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Analog til N-acetylglutamat, som er den naturligt forekommende aktivator af karbamoylfosfatsyntetase, det første trin i urinstofcyklus.  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
dispergible tabletter 200 mg, FrostPharma  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages før et måltid.

Opslæmmet tablet kan kommes på kold, blød mad.

Administration

Opslæmmes.

OBS

Opslæmmes i mindst 5-10 ml vand. 

 

Opslæmning kan gives via nasogastrisk sonde vha. en sprøjte. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) dispergible tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 194133
12 stk. (blister)
8.000,15 666,68 666,68
(BEGR) dispergible tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 044691
60 stk. (blister)
39.933,35 665,56 665,56

Substitution

dispergible tabletter 200 mg
Carbaglu Recordati, Cargluminsyre, dispergible tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Dispergible tabletter  200 mg

Præg:
L
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 17
dispergible tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

25.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...