Hyalart

Udgået: 14.12.2020
M09AX01
 
 
Stærkt viskøs opløsning af natriumhyaluronat udvundet af biologisk materiale, beregnet til intraartikulær injektion.

Anvendelsesområder

Lindring af smerte samt forbedring af funktion i knæled ved osteoartrose

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10,3 mg natriumhyaluronat (molekylvægt ca. 6 x 105 Dalton). 

Doseringsforslag

  • Voksne. 20,6 mg (2 ml) intraartikulært i knæleddet 1 gang ugentlig i 3-5 uger.
  • Behandlingen kan gentages med 3 måneders interval. Før hver injektion aspireres evt. ledvæske.


Bemærk: 

  • Må ikke gives i.v.

Kontraindikationer

Hudinfektioner og hudsygdomme i området, hvor injektionen foretages.

Forsigtighedsregler

Behandlingen bør kun foretages af læger med rutine i ledpunktur.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ledstivhed, Reaktiv artritis, Synovitis.
Erythema multiforme.

Interaktioner

  • Intraartikulær indgift af glukokortikoid bør undgås i behandlingsperioden
  • Desinfektionsmidler, der indeholder kvartære ammoniumsalte, kan bevirke udfældning af hyaluronsyre.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske tilgængelighed efter intraartikulær administration er formentlig lav, men der er ingen faktuelle data. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Farmakodynamik

Er ikke klarlagt. Antages at virke lubrikerende og at binde inflammatoriske mediatorer, fx prostaglandiner og metalloproteinaser. Stimulerer muligvis hyaluronsyreproduktionen i kondrocytter og synovialceller.

Farmakokinetik

  • Metaboliseres lokalt i led, lymfekirtler og lever.
  • Elimineres inden for 48 timer.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10,3 mg/ml  (2care4) 179726
3 x 2 ml
Udgået 14-12-2020

Substitution

injektionsvæske, opl. i sprøjte 10,3 mg/ml
Hyalgan (Parallelimport), Natriumhyaluronat, injektionsvæske, opl. i sprøjte 10,3 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

07.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...