Belkyra

D11AX24
 
 

Deoxycholsyre er et cytolytisk middel, der ødelægger adipocytternes cellemembran. 

Anvendelsesområder

Behandling af moderat til svær konveksitet eller fylde forbundet med submentalt fedt (dobbelthage) hos voksne, når tilstedeværelsen af submentalt fedt har en psykologisk påvirkning af patienten. 

 

Deoxycholsyre bør kun anvendes, når behandlingen forestås af sundhedspersonale med særligt kendskab til submental anatomi. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg deoxycholsyre. 

Doseringsforslag

 • 2 mg (0,2 ml) injiceres s.c. pr. injektionssted med 1 cm afstand.
 • Højst 100 mg (svarende til 50 injektioner) pr. behandling.
 • Mindst 4 uger mellem hver behandling.
 • Der kan udføres op til maksimalt 6 behandlinger. De fleste patienter oplever en forbedring efter 2 til 4 behandlinger.
 • Der henvises til produktresuméet for vejledning i korrekt injiceringsteknik.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for deoxycholsyre eller hjælpestoffer
 • Infektion ved de planlagte injektionssteder.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke injiceres i eller i nærheden af ramus marginalis mandibularis, en gren af ansigtsnerven, for at undgå risiko for motorisk neuropraksi, der manifesterer sig som et asymmetrisk smil eller svag ansigtsmuskulatur. I kliniske studier var nerveskaderne midlertidige og fortog sig i alle tilfælde.
 • Injektion i spytkirtler, thyroidea, lymfeknuder og muskulatur bør undgås.
 • Nålen bør ikke trækkes tilbage fra det subkutane fedt under injektionen, da det kan øge risikoen for intradermal eksponering og potentielle sår i huden.
 • Patienterne bør undersøges for andre potentielle årsager til submental konveksitet/fylde (fx forstørret thyroidea og cervikal lymfadenopati) før initiering af behandlingen.
 • Forsigtighed ved synkebesvær samt ved inflammation eller arvæv fra tidligere kirurgiske indgreb ved indstiksstedet.
 • Bør ikke anvendes til patienter, der er overvægtige (BMI ≥ 30) eller til patienter, som har kropsdysmorfisk lidelse.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Reaktioner på indstiksstedet  (bl.a. smerter, ødem, hævelse, paræstesier, hypæstesi, noduli, hæmatom, erytem, lokal fibrose, hudkløe).
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Synkebesvær.
Ubehag på indstiksstedet  (bl.a. blødning, ubehag, varme, misfarvning).
Hovedpine, Neurolæsioner  (ved indstiksstedet).
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypersensitivitet.
Talebesvær.
Ikke kendt Oral paræstesi.
Vaskulær nekrose  (som følge af utilsigtet intravaskulær injektion).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Ved injektion i subkutant fedt ødelægger deoxycholsyre fysisk adipocytternes cellemembran. Ødelæggelsen fremkalder et vævsrespons, hvor makrofager tiltrækkes for at eliminere cellerester og lipider, som derefter elimineres gennem naturlige processer. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter s.c. administration. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 min. Plasmaniveauet vender tilbage til endogent niveau inden for 24 timer efter behandling.
 • Fordelingsvolumen 2,75 l/kg.
 • Endogen deoxycholsyre er et produkt af kolesterolmetabolismen og udskilles uændret med fæces. Deoxycholsyre som lægemiddelstof udskilles sammen med den endogene deoxycholsyre via transportproteiner i leveren fra blodet til galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH: 8,3 

 

Håndtering 

Kun til engangsbrug til én patient. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (De.neu.pl.) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 476387
4 x 2 ml
8.288,60
 
 

Revisionsdato

02.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...